Het probleem speelt rond de nieuwe Nikon D2X- en D2Hs-camera's, die naast het jpeg-formaat ook het 'rauwe' Nikon Electronic Format of NEF-formaat gebruiken. Bij deze standaard worden foto's zo opgeslagen dat er geen kwaliteitsverlies optreedt en allerhande bewerking mogelijk is. Door nu een gedeelte van de afbeelding versleutelen, beperkt Nikon het aantal applicaties die bewerkingen op de foto's kunnen uitvoeren. Zo zou Adobe Photoshop, een populaire applicatie voor fotografen, niet langer gebruikt kunnen worden.

Gemakkelijk te kraken

Volgens deskundigen is de versleuteling eenvoudig te kraken, maar ze wijzen erop dat het probleem dan juridisch is geworden. Het is namelijk in veel landen, waaronder Nederland en de Verenigde Staten, niet toegestaan software te schrijven die bewust een beveiliging omzeilt. Nikon wijst er in een verklaring op dat 'bonafide softwarebedrijven' de foto's toch kunnen benaderen via een ontwikkelaarspakket, waardoor leveranciers zoals Adobe toch hun software kunnen blijven uitbrengen. Maar dat laat onverlet dat ontwikkelaars van open-sourcesoftware het nakijken hebben.

Irritatie en bezorgdheid

De maatregel leidde tot irritatie bij fotografen, die prompt besloten een website op te richten waar leveranciers worden opgeroepen hun 'rauwe' opslagformaten niet langer gesloten te houden. Zij wijzen erop dat het gebrek aan publiek beschikbare informatie de innovatie in de weg staat en een mogelijke bedreiging voor miljoenen gemaakte foto's. Ook de fotografensectie van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, die nog niet van de problematiek op de hoogte was, uit zich bezorgd. "Een journalist of fotojournalist mag nooit geremd worden in de journalistieke weergave", zegt woordvoerder Elly Speet tegenover Webwereld. "Als er daadwerkelijk een barrière wordt opgeworpen dan staat het werk van de journalisten onder druk."