Een terrorisme-onderzoek van de FBI uit maart 2000 is geplaagd door problemen die werden veroorzaakt door het Amerikaanse internetaftapsysteem Carnivore. De zogeheten 'UBL Unit' van de FBI, die onderzoek doet naar Osama bin Laden, was bij het onderzoek betrokken. Dat blijkt uit interne FBI-documenten die het Electronic Privacy Information Center ( EPIC) online heeft gezet. Het EPIC kreeg de documenten door een beroep te doen op de Freedom of Information Act (FOIA), een Amerikaanse wet die vergelijkbaar is met de Nederlandse Wet op de Openbaarheid van Bestuur (WOB). Uit een interne e-mail van de FBI blijkt dat bij het gebruik van Carnivore voor het onderzoek naar buitenlandse terroristen (waaronder mogelijk Bin Laden) niet alleen de elektronische communicatie van de verdachte werd achterhaald, maar ook e-mails van mensen die in het geheel niet bij het onderzoek waren betrokken.

Serieus gevaar

Volgens het bericht was de verantwoordelijke FBI-medewerker daar zo teleurgesteld over dat hij vervolgens alle verzamelde informatie vernietigde, inclusief de e-mails van de verdachte. Uit twee documenten die een week na het voorval werden geschreven, blijkt dat het vaker voorkomt dat Carnivore verkeerde gegevens boven water haalt. Dat betekent volgens de FBI 'niet alleen een aantasting van de privacy van burgers, maar ook een serieus gevaar voor het vervolg van het onderzoek'. Het is in de Verenigde Staten niet toegestaan om het internetverkeer van mensen die niet worden verdacht, te onderscheppen. Tegenover de Amerikaanse krant The New York Times bagatelliseert een woordvoerder van de FBI de tekortkomingen van Carnivore. De problemen zouden zijn veroorzaakt door een fout bij de provider. Bovendien kon de vernietiging van de e-mails weer ongedaan gemaakt worden.