Chantal Enguehard, een onderzoeker van de Universiteit van Nantes gespecialiseerd in elektronisch stemmen, vergeleek de foutmarge van zowel het papieren als het elektronische stemsysteem. De studie vergelijkt 6.472 stemlokalen die gebruik maken van een elektronisch systeem met 14.624 traditionele stembureaus. De proef werd uitgevoerd tijdens de presidentsverkiezingen in 2007 en twee opvolgende verkiezingen.

Enguehard legde het aantal verzamelde stemmen naast het aantal handtekeningen in het kiesregister. In 29,8 procent van de lokalen waar elektronisch gestemd werd, strookte het aantal geregistreerde stemmen niet met het aantal handtekeningen. Bij stembureaus met papieren biljetten kwam dit slechts in 5,3 procent van de gevallen voor.

Ook bij het tellen van de stemmen bleken de computers meer fouten te maken dan bij papieren stembiljetten.

Geen verband

Gedurende het onderzoek werd het verschil tussen de elektronische en de traditionele methode groter. Het argument dat kiezers niet vertrouwd zijn met de stemcomputers veegt Enguehard daarmee van tafel. Volgens haar was er geen verband tussen bureaus waar geklaagd werd over problemen met de stemcomputers en de bureaus waar fouten werden geconstateerd.

In Frankrijk wordt traditioneel met een stembiljetten en stemhoekjes gestemd. Daarna identificeert hij zich om vervolgens het biljet in een doorzichtige stembus te deponeren. Tot slot tekent hij een register om te bewijzen dat hij gestemd heeft. Dit alles om fraude tegen te gaan.

Doordat het biljet in een envelop gaat wordt de het kiesgeheim gewaarborgd. De stembus is doorzichtig zodat iedereen kan zien dat er voor de verkiezingen niet alvast een aantal stembiljetten in gedaan zijn.

Niet transparant

De introductie van de elektronische methode zorgde voor een aantal veranderingen in dit systeem. Kiezers identificeren zich eerst om te bewijzen dat ze mogen stemmen. Daarna gaan ze het stemhok in waarna het dienstdoende personeel de stemcomputer activeert. De kiezer stemt en daarna wordt het kiesregister getekend. Er is bij deze methode geen enkele manier waarop de kiezer de eerlijkheid van het verloop van de verkiezingen kan controleren.

De studie is gefinancierd door twee Franse organisaties die pleiten voor transparante verkiezingen. Samen met Chantal Enguehard en de European Computer and Communication Security Institute in Brussel willen ze een nieuw en meer diepgravend onderzoek instellen om te bekijken hoe structureel de problemen daadwerkelijk zijn.

Elektronische stemsystemen liggen al langer onder vuur. Vorige maand concludeerde Rop Gonggrijp nog dat het internetkiessysteem RIES dat gebruikt zou worden voor de waterschapsverkiezingen aan alle kanten lekte.