Het schadebedrag als gevolg van fraude met internetbankieren staat na de eerste helft van dit jaar al op 27,3 miljoen euro. Dat betekent een stijging van 14 procent ten opzichte van de tweede helft van vorig jaar. Toen was dat 23,8 miljoen euro, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Over geheel 2011 was het totale schadebedrag 35 miljoen euro en dat nadert dus al met rasse schreden.

Groei blijft zorgelijk

De laatste jaren is een duidelijke stijgende lijn zichtbaar in fraude bij online bankieren. Hoewel banken campagnes zijn gestart met gerichte voorlichting aan klanten, blijkt ook in de eerste helft van 2012 meer fraude voor te komen. Ongeveer 93 procent van de overboekingen gaat tegenwoordig via het internet, terwijl al 11 miljoen klanten gebruik maken van internetbankieren.

De NVB heeft het geloof dat deze campagnes op den duur hun vruchten zullen afwerpen. De organisatie meent dat hoewel de schade groeit, deze wel afvlakt. “Tussen 2011 en 2012 is deze verdriedubbeld, nu zitten we op 14 procent, wat een afvlakking is. Desalniettemin bijft die groei zorgelijk", meldt NVB-woordvoerder Bart van Leeuwen, die tevens wijst op de afname van phishing dankzij gericht reclamespotjes.

Steeds meer schadelijke software

Belangrijk punt van zorg is de schadelijke software die is ontworpen om klanten van banken op te lichten. Van Leeuwen: “Hierin zien we een forse toename in de geleden schade. De voorlichting zal in de toekomst hier dan ook meer op gericht worden. Over het algemeen doen we meer aan voorlichting en dat lijkt aan te slaan. Al moeten de cijfers dat nog ondersteunen."

Toch is er ook positief nieuws voor de banken. Met de komst van EMV-chip is de geleden schade door skimming gedaald. Die kostenpost daalde de eerste helft van 2012 met 24 procent ten opzichte van de tweede helft van vorig jaar: van 24,1 miljoen euro naar 18,2 miljoen euro. Hetzelfde geldt voor fraude met creditcards (nog 3,4 miljoen euro) en geldopnames (nog 0,5 miljoen euro).

Schade betalingsverkeer neemt iets af

Gevolg hiervan is dat de totale schade in het betalingsverkeer in dezelfde periode iets is teruggelopen met 5 procent naar 54,8 miljoen euro. Over heel 2011 bedroeg die schade op ongeveer 3 miljard transacties (totale waarde 3200 miljard euro) bij de gezamenlijke banken een bedrag van 92,1 miljoen euro.