Thomas Leary van de FTC deed zijn uitspraken tijdens een door de Delphi Group georganiseerde bijeenkomst in Boston. De commissaris van de handelswaakhond stelde dat het onwaarschijnlijk is dat de FTC op korte termijn met nieuwe privacyrichtlijnen komt. "Volgens mij leeft er momenteel een nieuwe hysterie over privacy-vraagstukken. Mensen hebben hun mond vol over bedreiging van hun privacy, maar ik ben van mening dat de gemiddelde burger vandaag de dag veel meer privacy heeft dan honderd jaar geleden", aldus Leary.Leary wijst er in dit verband op dat honderd jaar geleden iedereen in een kleine stad alles van zijn buurman wist, maar dat je nu niet eens de naam van je buren weet. De commissaris geeft toe dat veel bedrijven alle mogelijke gegevens van individuele consumenten verzamelen, maar voegt er aan toe dat alle daarmee samenhangende hysterie totaal misplaatst is.Volgens hem worden er zoveel gegevens verzameld dat dat onmogelijk voor individuele gevallen kan worden gebruikt. Wel zou er extra aandacht nodig zijn voor medische en financiële informatie. Meer specifiek over e-commerce zegt Leary dat bedrijven er niet aan zullen ontkomen om verstrikt te raken in een web van conflicterende privacyregels in verschillende landen. Bedrijven zullen dit volgens hem op de koop toe nemen.