In totaal ontving de FTC 635.173 klachten, een stijging van bijna 23 procent ten opzichte vorig jaar. Vergeleken met 2002 is het aantal klachten zelfs met ruim 57 procent gestegen. Afgelopen jaar hebben consumenten vooral geklaagd over fraude op internetveilingen (16 procent) en via internetdiensten (6 procent). Net geen 40 procent van de klachten heeft betrekking op identiteitsdiefstal (bijvoorbeeld via phishing), de rest gaat over een of andere vorm van fraude. Van deze fraudemeldingen is 53 procent internetgerelateerd. Bij de FTC kunnen Amerikanen een klacht indienen indien zij het slachtoffer zijn geworden van fraude en identiteitsdiefstal. Deze gegevens worden door opsporingsdiensten in de VS, Canada en Australi├ź gebruikt bij onderzoeken.