De Federal Trade Commission begon haar onderzoek in februari van het vorig jaar. Dit onderzoek spitste zich toe op de vraag of DoubleClick ten onrechte verschillende persoonlijke gegevens met elkaar zou combineren. Zo werd gevreesd dat DoubleClick haar verzamelde online gegevens (zoals IP-adres) zou matchen met offline gegevens, zoals namen en postadressen. Helemaal ongegrond was deze vrees niet, want DoubleClick gaf zelf aan dat het bedrijf zoiets van plan was. DoubleClick heeft de beschikking over een groot aantal offline gegevens omdat het het marketingbedrijf Abacus Direct heeft gekocht. Nadat er een storm van protest loskwam na de aankondiging, kwam DoubleClick evenwel op haar plannen terug. Volgens de Amerikaanse waakhond van de handel heeft DoubleClick zich inderdaad aan haar belofte gehouden. Hoewel het onderzoek nu is afgesloten, sluit de FTC niet uit dat in de toekomst de praktijken van DoubleClick opnieuw in het licht worden gehouden mocht daar aanleiding voor zijn.
Eerdere relevante berichten:
DoubleClick stelt plan tot koppeling van bestanden uit (03 maart 2000)
DoubleClick doorgelicht door Amerikaanse overheid (17 februari 2000)
DoubleClick aangeklaagd vanwege schending privacy (31 januari 2000)