Adobe waarschuwt hiervoor op zijn website. Door middel van een zogeheten buffer overflow loopt de software vast en kan de aanvaller het systeem overnemen. Adobe adviseert gebruikers de meest recente versies te downloaden. In de laatste versies zijn de gaten gedicht.

Het lek beperkt zich niet tot het Windows-platform. Ook gebruikers die werken met Mac OS, Linux of Solaris wordt geadviseerd hun software bij te werken. Een overzicht van alle versienummers die getroffen worden door dit beveiligingsprobleem is te vinden op de website van Adobe.