De problemen doen zich voor diverse gratis communicatieprogramma's van Microsoft: MSN Chat, MSN Messenger en Microsoft Exchange Instant Messenger. In de programma's doen zich problemen met een 'unchecked buffer' voor. Als een kraker meer informatie naar een computer stuurt dan het systeem kan verwerken, is het mogelijk dat de computer open komt te staan. Door middel van bepaalde code kan een kraker zich toegang verschaffen tot een systeem. Microsoft heeft inmiddels reparatiesoftware beschikbaar via zijn TechNet-pagina's. Daar is ook meer gedetailleerde informatie te vinden over het veiligheidsprobleem.