Tijdens de verkiezingen zijn er veel problemen gemeld met het functioneren van de stemmachines. Zo konden in Californië in een stemcomputers aanvankelijk niet worden gebruikt, omdat de benodigde pincodes bij de vrijwilligers niet aanwezig waren.

Ook zijn er verschillende problemen gemeld met de computers in de staten Indiana, Florida, Ohio, Colorado en Texas, waardoor de wachtrijen groot waren. In tegenstelling tot Nederland kan de kiezer altijd vragen om alsnog met de hand te stemmen.

In Florida waren er voor de verkiezingen al problemen met de touchscreens van Diebold-computers. Deze reageerden niet op de gekozen kandidaten. In Allentown, Pennsylvenia vernielde de 43-jarige Michael Young een touchscreenmachine uit angst dat de computer gemanipuleerd was door de Republikeinen.

Diebold-documentaire

Young's actie is mogelijk ingegeven door de documentaire 'Hacking democracy' van HBO over problemen met de stemmachines van fabrikant Diebold. Deze werd vijf dagen voor de verkiezingen uitgezonden en werd een dag voor de verkiezingen via Google Video beschikbaar gemaakt.

In de documentaire demonstreert de actiegroep Blackbox Voting hoe de uitslagen van de machine te veranderen zijn zonder dat dit uit de totalen blijkt. Ook wordt de link gelegd tussen de directeur van Diebold en de Republikeinen. De topman is een bekend geldschieter en heeft beloofd overwinningen binnen te halen. In het verleden gaven de machines negatieve resultaten in Florida. De onderneming heeft HBO verzocht de documentaire niet uit te zenden, omdat deze fouten zou bevatten.

In Missouri waren er problemen omdat er geen computers werden gebruikt. Daar bleek het aantal stembiljetten niet voldoende om alle kiezers te bedienen. Men besloot de formulieren te kopiëren, zodat alsnog iedereen kon stemmen. Dit kan tijdens eventuele rechtszaken extra problemen opleveren.

Stemcomputers in Nederland

Ook in Nederland zijn de stemcomputers niet zonder fouten en is er een actiegroep opgestaan. Deze toonde aan dat Nedap-machines niet goed functioneren en niet aan de wet voldoen. Vervolgens onderzocht de AIVD de machines van de SDU, waarbij ook problemen werden blootgelegd. Deze machines zullen op 22 November niet gebruikt worden.

Zowel de Amerikaanse als de Nederlandse actiegroep verzetten zich vooral tegen de oncontroleerbaarheid van de verkiezingen. "Het grote probleem is dat slechts tien tot vijftien mensen weten hoe de verkiezingen in Nederland werken", verklaarde woordvoerder Rop Gonggrijp eerder tegenover Webwereld.