De minister van Binnenlandse Zaken Spies gaat naar de Europese Commissie om te vragen naar de noodzaak van de opslag van vingerafdrukken van Nederlandse burgers op een chip in het paspoort. Dat doet zij op verzoek van een groot deel van de Tweede Kamer. Die ondersteunen een motie van PvdA-Kamerlid Pierre Heijnen, waarin de minister om die gang naar Brussel wordt gevraagd.

Europese Unie bepaalt

Heijnen kondigde twee weken geleden nog aan met een motie te komen om de vingerafdrukken helemaal te schrappen uit de Nederlandse paspoorten. "Het systeem werkt niet en is onbetrouwbaar", zei het Kamerlid toen.

Maar blijkbaar is door minister Spies in de tussentijd genoeg duidelijk gemaakt dat afschaffing van de vingerafdruk niet aan de Tweede Kamer is. Spies heeft al eerder gezegd in het algemeen overleg van de Tweede Kamer dat zij verwacht weinig te bereiken in Brussel.

Uitzondering voor gewetensbezwaarden

De Europese Unie heeft de invoering van het biometrisch paspoort enkele jaren geleden bepaald. Elke lidstaat moet dat paspoort met uitleesbare biometrische gegevens invoeren. De PvdA vindt de invoering eigenlijk zinloos omdat nog geen enkel land de biometrische gegevens uitleest aan de grens.

Heijnen wil tevens dat burgemeesters, die verantwoordelijk zijn voor de uitgifte van identiteitsbewijzen, de zo geheten discretionaire bevoegdheid krijgen om gewetensbezwaarden de mogelijkheid te geven een id-kaart te krijgen zonder dat daar een vingerafdruk voor hoeft te worden afgestaan. De id-kaart wordt vanaf oktober 2013 weer beschikbaar gesteld zonder dat de vingerafdruk wordt opgenomen in de chip. Dat heeft minister Donner, de voorganger van Spies, vorig jaar al besloten.

"Juridisch onzorgvuldig"

Het wetsvoorstel dat daarin voorziet ligt nu ter beoordeling bij de Raad van State. Minister Spies zegt dat zij het “juridisch onzorgvuldig" vindt al tijdens die behandeling door de Raad van State te komen met een gedoogconstructie op een wetsvoorstel die nog niet uitbehandeld is.

Wel wil ze bekijken of het nog mogelijk is het voorstel van Heijnen voor te leggen aan de Raad van State. Mocht dat mogelijk zijn, zouden gewetensbezwaarden al voor oktober 2013 een id-kaart kunnen aanvragen zonder vingerafdruk af te staan.