Veel harde schijven worden vervangen of weggegooid zonder ze eerst te wissen. Zelfs als u eerst al uw data wist, de schijf formatteert of de partities verwijdert, kan data teruggehaald worden zonder al te veel moeite. Het is dus absoluut noodzakelijk gevoelige gegevens op een veilige manier te wissen. Daar bestaan normen voor, zoals die van de Amerikaanse overheid.

Ibas ExpertEraser

Ibas is een Noorse firma en noemt zichzelf de wereldleider inzake dienstverlening voor datarecuperatie en veilig wissen. ExperEraser staat op één diskette die u aangeleverd krijgt in een cd-doosje.

ExpertEraser werkt onder DOS, maar maakt geen gebruik van de standaard bios-functies om de harde schijven aan te spreken. Dat is goed nieuws, want via de bios zou niet de hele harde schijf van voor tot achter gewist kunnen worden.

Bovendien is het perfect mogelijk dat een bios een harde schijf niet volledig kan aanspreken (bijvoorbeeld omdat het bios te verouderd is en de schijf te modern). Dat hoeft geen belemmering te vormen voor het dagelijks werken met die pc: zodra het bios in staat is een opstartpartitie te herkennen en daarvan te starten, neemt het besturingssysteem immers de verdere controle over de schijfsystemen over, en dan is het geen probleem als het BIOS niet alle cilinders van de harde schijf 'ziet'.

Nu zijn diskettes wel niet zo betrouwbaar en Ibas heeft daar rekening mee gehouden. U kunt op de website zelf een nieuwe diskette laten genereren als de uwe niet goed meer werkt.

Bij veel moderne pc's zijn echter geen diskettestations meer voorzien en dan moet u al een extern usb-diskettestation bij de hand hebben. Het is ons niet bekend of Ibas van plan is hun ExpertEraser ook op de markt te brengen op een usb-geheugenstick, maar dat lijkt wel logisch.

Werking

De bediening is de eenvoud zelf. U schuift de diskette in uw diskettestation en herstart de pc. ExpertEraser wordt ingeladen van de diskette en toont alle gevonden harde schijven. U kiest de harde schijf die u veilig wil wissen en daarna het gewenste niveau van veilig wissen.

ExpertEraser ondersteunt als veilig-wisnormen DoD 5220.22-M (US Department of Defense Sanitizing), NAVSO P-5239-26 (Navy Staff Office Publication for RLL) en DSD (Norwegian Data Security Directive).

In de praktijk kiest u voor niveau 1 of niveau 2 voor veilig wissen. Niveau 1 overschrijft alles één keer, niveau 2 zeven keer in wisselende patronen volgens de DoD-norm en dat komt dan ook meteen overeen met de NAVSO- en DSD-normen en waarschijnlijk ook met de standaarden van heel wat andere landen en instanties.

Een diskette bevat naar wens één, tien, vijftig of honderd wislicenties en daarmee kunt u dus even veel harde schijven veilig wissen. Daarna moet de licentiesleutel "hervuld" worden en dat betekent bijbetalen. Bron: Techworld