Doel van het prijsgeven van deze informatie is het bewerkstelligen van een 'Euro-Atlantische samenwerking' voor terrorismebestrijding, aldus het rapport dat zich concentreerde op veiligheid in de toekomst.

Het rapport is afkomstig van de zogeheten 'Future Group' die bestaat uit leden van de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie van Duitsland, Frankrijk, Zweden, Portugal, Slovenië en Tsjechië.

Samenwerkingsverbond

Het rapport stelt dat de EU op politiek vlak moet beslissen wat het bereid is te doen om een Euro-Atlantisch samenwerkingsverbond op te zetten op het gebied van vrijheid, veiligheid en gerechtigheid.

In het rapport wordt gewaarschuwd dat Europa het terrorisme niet zal verslaan indien er niet met Washington wordt samengewerkt. Ook wordt er in het 53 pagina's tellende rapport aandacht gevraagd voor georganiseerde misdaad en legale en illegale immigranten.

Terrorismebestrijding

Alle 27 lidstaten van de EU moeten hun informatie op het gebied van terrorismebestrijding combineren, videosurveillance diensten en onbemande vliegtuigen in gebruik nemen en netwerken van antiterreurcentra oprichten. Tevens dienen de rol en bevoegdheden van een coördinerend antiterreurorgaan in Brussel vergroot te worden.

Er wordt verwacht dat het rapport nogal wat stof zal doen opwaaien, niet in de laatste plaats omdat er wordt gevraagd om een gewapende Europese krijgsmacht die naar het buitenland gestuurd kan worden om in overzeese gebieden in te grijpen.

Pact

Een pact zoals wordt omschreven in het rapport zou uiterlijk in 2014 afgerond moeten zijn en het zou een grote datastroom vanuit de EU naar de Verenigde Staten garanderen. Dit zou gaan over inwoners van en reizigers binnen de EU. Onderhandelingen over een soortgelijk pact zijn al geruime tijd bezig, maar uiteenlopende wetgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming staan voortgang in de weg.

Eisen

Op dit moment eisen de VS al dat Europese lidstaten akkoord gaan met een grote hoeveelheid veilgheidsmaatregelen op transatlantische vluchten en het leveren van persoonlijke informatie als Europese burgers naar de VS willen reizen. Op dit moment stelt Duitsland al DNA-gegevens en persoonsgegevens van reizigers beschikbaar aan de VS.

Ook al dringt de Future Group aan op transatlantisch electronisch pact, het rapport heeft vooral als doel om politiesamenwerking uit te breiden en integratie tussen lidstaten van de EU te bevordeten. Dit zou de bevoegdheden vergroten van Europese instellingen als Europol, Eurojust, Frontex en Sitcen. Wellicht worden er op termijn meer van dit soort instanties opgericht om veiligheidsmaatregelen op Europees niveau uit te kunnen voeren.

Schaduwrijke inlichtingendienst

In het rapport wordt er de nadruk gelegd op een grotere rol voor 'Sitcen' als het gaat om coördineren van intelligentie delen. Sitcen, een afkorting voor 'Joint Situation Centre' is een schaduwrijke inlichtingendienst die is opgericht om crisisanalyses van het buitenlandse beleid te verzorgen voor Javier Solana, beleidsmaker van buitenlandse zaken voor de EU. Tegenwoordig richt Sitcen zich meer op terrorismebestrijding en intern veiligheidsbeleid.