Uit het onderzoekje blijkt dat veel onderzochte harde schijven vertrouwelijke gegevens en kwaadaardige software bevatten. Voor het onderzoek zijn gebruikte harde schijven van laptops, servers en werkstations ingekocht op computerbeurzen, winkels en webwinkels.

Op meerdere werkstationschijven werd door de onderzoekers vertrouwelijke informatie aangetroffen. Ook zijn een actief virussen, spyware keyloggers en mogelijk ongewenst browser helper objects (BHO) gevonden. “Het aantal onderzochte harde schijven is te beperkt in omvang om algemeen geldige uitspraken te doen, maar geeft wel een indicatie hoe bedrijven en particulieren omgaan met hun data wanneer een computer is afgeschreven”, zegt Rogier Spoor, manager middleware services van SURFnet.

Op in ieder geval een laptopschijf stonden nog bedrijfsstrategische documenten en het volledige klantenbestand te staan die eenvoudig terug te halen waren.

Spoor stelt dat de helft van alle computerbezitters geen 'deugdelijke maatregelen' neemt voor vernietiging van de aanwezige data op harde schijven. Hierdoor kan vertrouwelijke informatie volgens hem makkelijk in verkeerde handen vallen. Voor het onderzoek zijn bij twaalf verschillende leveranciers zevenentwintig tweedehands harde schijven ingekocht, zowel losse schijven als harde schijven die uit computers zijn verwijderd alvorens ze zijn onderzocht. De schrijvers geven toe dat er geen harde uitspraken kunnen worden gedaan naar aanleiding van het onderzoek, en dat de studie als voorbereiding moet worden gezien van een eventueel uitgebreider verkenning.

Bron: Infoworld.nl Bron: Techworld