Volgens de Telegraaf is het voorstel bijna gereed. Het plaatsen van informatie die via computers is gestolen, waaronder webcamvideo's, foto's en en andere gegevens, moet strafbaar worden. Dit vindt minister Hirsch Ballin van Justitie. Op dit moment is de 'heling' van computergegevens nog niet strafbaar.

Het is de bedoeling om dit wel strafbaar te stellen met een maximale gevangenisstraf van vier jaar. Daarnaast krijgt de officier van justitie de bevoegdheid om de gepubliceerde informatie van het internet te laten verwijderen.

Kopiëren

Naast foto's en video's wordt ook het online plaatsen van creditcardgegevens, wachtwoorden, gebruikersnamen en toegangscodes illegaal. Het ministerie wil hiermee georganiseerde cybercriminaliteit aanpakken.

Het online zetten van gestolen gegevens was tot nu toe niet strafbaar omdat deze gegevens niet zijn aangemerkt als een 'goed'. Dit zou komen omdat het meestal om het kopiëren van bestanden gaat, en de gedupeerde na een incident zelf nog beschikt over het materiaal. Formeel is dan van diefstal geen sprake.

Dit najaar al

Dat verschil moet de nieuwe wet uit de weg ruimen. De plannen worden dit najaar besproken met betrokkenen en de sector. Daarna worden ze voorgelegd aan de ministerraad, aldus het ANP.