De Georgische site van het ministerie van Buitenlandse Zaken werd gedefaced. De hackers plaatsten een collage van foto's van de Georgische president Mikhail Saakashvili en Adolf Hitler op de site. Diverse andere sites krijgen distributed denial of service (DDoS) aanvallen te verwerken.

Het is niet voor het eerst dat Georgische sites te kampen hebben met cyberaanvallen. Enkele weken geleden was de website van Saakashvili ook al het doelwit van een DDoS-aanval. Er waren destijds enkele aanwijzingen dat die aanval werd gecoördineerd vanuit Rusland. Zo werd het botnet aangestuurd met behulp van de onder Russische botnet-beheerders populaire MachBot controller. Ook de tekst van de flood messages ("win+love+in+Rusia") suggereerde Russische betrokkenheid.

Sites in landen die het aan de stok hebben met Rusland, worden wel vaker het slachtoffer van aanvallen. Het bekendste voorbeeld zijn de aanvallen in het voorjaar van 2007 op Estse websites, nadat de Esten een Russisch oorlogsmonument hadden verplaatst. Websites van ministeries, banken, politieke partijen en kranten in het Baltische landje waren onbereikbaar door de DDoS-attacks.

De betrokkenheid van de Russische overheid bij dergelijke cyberaanvallen zijn het onderwerp van talloze speculaties. Diverse security-deskundigen noemen het echter onwaarschijnlijk dat het Kremlin opdracht zou geven voor zulke acties. Het ligt meer voor de hand dat de aanvallen het initiatief zijn van nationalistische botnet-beheerders.