Er komt een gezamenlijk online meldpunt waar telecomaanbieders verplicht melding moeten maken van datalekken en netwerkstoringen. Het meldpunt is een van de gevolgen van de nieuwe Telecomwet die begin mei door de Eerste Kamer is goedgekeurd. De verplichting geldt alleen voor openbare aanbieders en moet voldoen aan de opgestelde EU-richtlijn.

Meldpunt is slechts brievenbus

Toezichthouders OPTA en het Agentschap Telecom hebben op last van de Telecomwet besloten om beide meldplichten onder te brengen in één online meldpunt. Meldingen moeten daardoor sneller bij de juiste instantie terecht komen. In het gepubliceerde samenwerkingsprotocol staat dat het meldpunt enkel als brievenbus gaat fungeren en “zich op geen enkele manier met de inhoud van klachten zal bemoeien."

In de nieuwe Telecomwet is wettelijk vastgesteld (artikel 11a.2) dat telecomaanbieders melding moeten doen van iedere uitval van een netwerk en internetdienst waarbij de continuïteit van de dienstverlening in het geding komt. Daarbij is de oorzaak van een storing niet van belang. Het uiteindelijke doel is dat klanten kunnen rekenen op het ongestoord gebruik van de afgenomen diensten.

Einde aan onduidelijkheid

Nieuw is de meldplicht inbreuk bescherming persoonsgegevens (artikel 11.3a) dat datalekken met betrekking tot persoonsgegevens omvat. Daarmee lijkt de overheid een einde te willen maken aan jarenlange onduidelijkheid rond de verplichtingen van netwerkaanbieders om datalekken te melden.

De aangekondigde meldplicht heeft al veel stof doen opwaaien in de ICT-sector. Brancheorganisatie ICT-Office heeft al meermaals geageerd tegen de meldplicht van datalekken en noemde de plannen onlangs nog onduidelijk, contraproductief en onnodig duur voor het bedrijfsleven. De belangenbehartiger voor de Nederlandse ict-sector pleitte daarbij dat het melden van een lek slecht voor de reputatie van een bedrijf is en geen directe prikkels geeft om de ict-beveiliging te optimaliseren.

Melden kan ook telefonisch

OPTA-woordvoerder Herjan Barnard liet in april op een voorlichtingsbijeenkomst weten dat als een melding binnen 24 uur wordt gedaan, de toezichthouder in de regel niet moeilijk zal doen. Tijdens die bijeenkomst werd gemeldt dat het meldpunt 24 uur per dag en zeven dag per week bereikbaar zal zijn en daarbij een meldtelefoonnummer heeft. Uit het nu gepubliceerde samenwerkingsprotocol blijkt dat een aanbieder er zelf voor kan kiezen de melding online of telefonisch te doen.