De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Consumentenbond samen nieuwe regels voor internetbankieren opgesteld waaraan alle particuliere klanten van Nederlandse banken zich moeten houden. Wie zich aan de voorschriften houdt, kan er zeker van zijn dat bij internetfraude zijn schade wordt vergoedt.

Beveiligingssoftware

De klant moet zijn beveiligingscode geheim houden. De betaalpas mag nooit door iemand anders worden gebruikt. Apparatuur die wordt gebruikt moet zijn voorzien van beveiligingssoftware. De klant moet bewijzen dat hij zijn afschriften regelmatig digitaal controleert. De klant moet incidenten ook direct melden. Als een klant zich niet aan deze regels houdt, kan hij volgens de NVB nalatigheid worden verweten.

De nieuwe regels gaan op 1 januari in en maken een einde aan verschillen in de voorschriften tussen de banken. "Mocht een klant schade lijden en het blijkt dat hij zich niet heeft gehouden aan de veiligheidsregels, dan kan een bank op basis van haar coulancebeleid overigens alsnog besluiten om een deel van de schade voor haar rekening te nemen", aldus de NVB.