Dit is besloten na een testperiode van enkele maanden door ict-dienstverlener Logica. Sinds het live gaan van het systeem zijn een kleine 70 identificatieverzoeken ingediend, wat uiteindelijk leidde tot negen aanhoudingen. Dit verklaarde Arnoud van Zuijlen van Logica tegenover Webwereld. Van Zuijlen is bij Logica verantwoordelijk voor het uitvoeren van de tests en de verkoop van het gezichtsherkenningssysteem.

Verschillende bronnen

Hij geeft aan dat deze opsporingsmethode een grote tijdsbesparing oplevert bij het speurwerk van de politie. Het kan gebruikt worden als extra hulpmiddel en het biedt het korps een razendsnelle manier om een verdachte te zoeken in een database van ruim 80.000 'bekenden van de politie'. Afbeeldingen van verdachten kunnen van verschillende plekken afkomstig zijn, zoals beveiligingscamera's, (valse) identiteitspapieren en door de politie genomen foto's. Voorheen was het voor politiekorpsen onbegonnen werk om te zoeken binnen de gehele fotodatabase, aangezien het handmatig zoeken binnen 80.000 afbeeldingen veel te tijdrovend is.

Waardevolle investering

Over de kosten voor het in gebruik nemen van het systeem kon Logica geen informatie verstrekken. Van Zuijlen liet weten dat de snelheid waarmee in de fotodatabase gezocht kan worden en de daarmee geboekte tijdswinst dermate groot was dat het politiekorps de investering meer dan waard achtte.

Ook andere politiekorpsen hebben al aangegeven dat zij interesse hebben in het in gebruik nemen van het gezichtsherkenningssysteem. Mocht het systeem landelijk in gebruik genomen worden dan zou dit een positief gevolg hebben voor de opsporingsmogelijkheden die de politie tot zijn beschikking heeft en vooral voor de snelheid warmee gezocht kan worden.

Technische details

De techniek achter het systeem is gebaseerd op een algoritme van het bedrijf bedrijf Cognitec, een partner van Logica. Er wordt gekeken naar een aantal karakteristieke kenmerken in het gezicht op een bepaalde foto, waarbij de verhoudingen van het gezicht in kaart worden gebracht. Denk hierbij aan de onderlinge afstand tussen neus, oren, ogen en mondhoeken.

Deze verhoudingen worden vastgelegd in een zogenaamd 'template'. Een fotodatabase met 80.000 foto's bevat evenveel templates. Bij een identificatieverzoek wordt het template van de gezochte persoon vergeleken met die in de database, waarbij er niet wordt gelet op kenmerken zoals huidskleur en geslacht. Het is dus mogelijk dat er bij een zoekopdracht naar een blanke man een vrouw met donkere huidskleur als één van de resultaten naar voren komt, indien de templates genoeg overeen komen. Dit is makkelijk te verhelpen door een filter toe te passen nadat de testresultaten uit het systeem komen.

Succespercentage

Uit het resultaat van de proef kwam naar voren dat het slagingspercentage van een zoekopdracht op dit moment globaal gezien boven de 70 procent ligt, maar Logica sluit niet uit dat dit percentage naar boven wordt bijgesteld als er in de toekomst wordt beantwoord aan een aantal criteria. Allereerst is de kwaliteit van het bronmateriaal belangrijk. Het is bijvoorbeeld voor winkeliers van belang om kwalitatief goede camera's in hun winkel op te hangen op plekken waar de gezichten van bezoekers goed worden geregistreerd. Verder is het gebruik van toegevoegde informatie van belang voor het verhogen van het slagingspercentage. Denk hierbij aan biografische gegevens zoals lengte, leeftijd, huidskleur en sexe van een verdachte.

Toekomst van het systeem

In de toekomst zal het mogelijk zijn om verschillende bronnen met elkaar te combineren, zoals vingerafdrukken, stemopnames, biografische gegevens van een verdachte of een irisscan. Dit zogeheten 'multimodale' zoeken wordt in de toekomst verfijnd, waarbij er speciale aandacht wordt besteed aan de mate van betrouwbaarheid van het bronmateriaal. Van Zuijlen geeft aan dat de technische mogelijkheid hiertoe al bestaat, maar dat er nog niet bekend is of de landelijke politiekorpsen deze ook gaan gebruiken.