Toch deelt de FCC (Federal Communications Commission) nu een boete uit, zij het een bescheiden: van slechts 25.000 dollar. De toezichthouder bestraft daarmee de manier waarop Google heeft gereageerd op het onderzoek naar zijn WiFi-datavergaring. De internetreus heeft volgens de Amerikaanse toezichthouder het onderzoek bewust tegengewerkt en vertraagd, meldt PC World.

Excuses en obstructie

Google heeft aanvankelijk diepe excuses aangeboden voor het vergaren en opslaan van WiFi-verkeer. Die data is opgevangen van draadloze netwerken waar de fotograferende auto's van Google zijn langsgereden. De 'oogst' omvatte onder meer gebruikersnamen en wachtwoorden, verzonden en ontvangen e-mails, en websurfverkeer. Het ging wel om WiFi-netwerken die niet versleuteld waren.

Toen de FCC een dieper onderzoek instelde naar deze kwestie gaf Google herhaaldelijk geen reactie op informatieverzoeken van de overheidsinstantie. Verder stelde het bedrijf dat het doorzoeken van werknemersmail een belasting zou zijn en dat het bij name noemen van betrokken werknemers "geen enkel nut zou hebben".

Niet illegaal

Uiteindelijk heeft de FCC bepaald dat het WiFi-sniffen door Google niet illegaal is. De buitgemaakte informatie was immers niet versleuteld en werd 'openbaar' uitgezonden. Verder meldt de FCC dat het geen duidelijk precedent heeft kunnen vinden om maatregelen te nemen tegen de datavergaring.

Update:

Woordvoerder Mark Jansen van Google Nederland laat nog weten dat het bedrijf "het niet eens is met de omschrijving die de FCC geeft waar het gaat om onze medewerking aan het onderzoek". Google gaat hierover nog een repliek indienen bij de FCC.

De woordvoerder benadrukt nog dat het bedrijf wel alle informatie ter beschikking heeft gesteld aan de FCC, wat die toezichthouder zelf ook aangeeft in het rapport over het WiFi-sniffing door Google. "Daarnaast is geconstateerd dat wij geen wetten hebben overtreden."