Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) handhaaft het eigen besluit om Google Nederland te verplichten dwangsommen te betalen voor het verzamelen van wifi-data. De zoekgigant tekende bezwaar aan tegen een eerdere beslissing van het college. Google verzamelde wifi-data van 3,6 miljoen Nederlanders via hun Street View auto's.

Opt-out

"Het CBP handhaaft het dwangsombesluit. Zo handhaaft het CBP het besluit dat een MAC-adres in combinatie met de berekende locatie van de wifi-router een persoonsgegeven is. Ook blijft het CBP van oordeel dat Google de verzamelde netwerknamen (de SSID's) van wifi-routers onomkeerbaar moet wissen", meldt het CBP in een persbericht.

Wel wordt het eerdere besluit op één punt aangepast. Wettelijk gezien moeten mensen met een wifi-router een opt-out mogelijkheid hebben waarmee zij kunnen aangeven dat hun wifi-data niet verzameld mag worden. In het eerdere besluit van het CBP stond dat die opt-out online door Google geboden moest worden. Het woord 'online' is inmiddels geschrapt. Google kan volstaan met het accepteren van een offline opt-out.

Opt-out register niet zeker

Die offline manier om aan te geven dat voorbijgangers, zoals Google met zijn streetviewauto's, geen wifi-data mogen verzamelen bestaat uit het toevoegen van de woorden 'no map' aan de routernaam (SSID). Woordvoerster Koosje Verhaar van het CBP legt uit dat op die manier voldaan wordt aan het recht op protest dat Nederlanders wettelijk gezien hebben tegen het verzamelen van pesoonsgegvens. Aangeven dat Google of een andere instantie geen wifi-data mag verzamelen gebeurt dan bijvoorbeeld door de routernaam van 'SpeedTouch123456' te veranderen in 'NoMapSpeedTouch123456'.

Volgens de zegsvrouw van het CBP heeft Google deze oplossing zelf voorgesteld. "Dat is aan het CBP om dat op die manier uit te leggen", pareert Mark Jansen, woordvoerder van Google Nederland die bewering. Hij bevestigt dat Google over verschillende opt-out opties heeft gesproken, maar stelt dat daar nog geen consensus over is. "Wij hebben nog geen besluit genomen over een opt-out register", zegt hij desgevraagd.

Omdat er nog geen opt-out register is opgetuigd door Google gelden de dwangsommen voor de zoekgigant ook nog voor dat gedeelte. "Zolang ze geen opt-out bieden gelden de dwangsommen ook daarvoor", zegt Verhaar.De offline opt-out door het aanpassen van de netwerknaam vindt het CBP acceptabel. Google moet wel nog systemen doorvoeren waardoor die opt-out ook daadwerkelijk wordt geaccepteerd.

Beroep wordt overwogen

Google is het besluit op het bezwaar dat het bedrijf aantekende nog aan het doornemen. "We houden alle opties dus nog even open." Het is nog mogelijk om dit besluit aan te vechten bij de rechter. Of Google dat gaat doen is ook nog niet duidelijk. "En stel dat je beroep aantekent, dan is zo'n opt-out register ook niet direct nodig", zegt Jansen.

Het enige waar Google op dit moment aan heeft voldaan is het wettelijk verplicht melden van het verwerken van informatie aan het CBP. "Aangezien Google inmiddels aan één van de vier onderdelen van de opgelegde last onder dwangsom heeft voldaan, kan de te betalen dwangsom bij niet nakoming van de resterende onderdelen van de last oplopen tot maximaal 750.000 euro", stelt het college. Voorheen waren de dwangsommen gesteld op maximaal 1 miljoen euro.

Er zijn nog 3 gronden waarop een dwangsom wel kan worden opgelegd. Google moet van het CBP alle 3,6 miljoen Nederlanders met een gesnifte wifi-router zowel online als offline nog op de hoogte stellen van het verzamelen van de data. Daarnaast moet het bedrijf een opt-out bieden. Als derde eist het CBP dat de verzamelde SSID's, dus de wifi-data, vernietigd wordt.

Update 13.41 uur: Verduidelijkt wat Google nog moet doen van het CBP om dwangsommen te ontlopen. 1. Mensen informeren 2. SSID's vernietigen 3. Opt-out bieden.