Google is niet te spreken over een aantal Europese privacytoezichthouders, die het concern al publiekelijk aan de schandpaal nagelden voordat het onderzoek naar Google's nieuwe privacyvoorwaarden goed en wel begonnen is.

“We zijn teleurgesteld dat sommige toezichthouders publiekelijk de wettigheid [van ons privacybeleid] in twijfel trekken zonder ons enige kans te geven om over de kwesties in contact te komen", schrijft Peter Fleischer, Google's belangrijkste privacyjurist, aan de Franse privacywaakhond CNIL (zie beneden).

Handig en omstreden

In januari kondigde Google aan nieuwe privacyvoorwaarden in te stellen. Per 1 maart zijn de nieuwe gebruikers- en privacyvoorwaarden ingegaan. De belangrijkste verandering is een enorme consolidatie van de versnipperde voorwaarden die Google voorheen hanteerde voor zijn tientallen verschillende diensten.

De samenvoeging van die vele voorwaarden is handig en overzichtelijk voor de gebruiker, aldus het concern. Maar voor Google zelf is er ook een groot voordeel: het kan nu gebruikersdata van verschillende diensten bij elkaar vegen en combineren tot één totaalprofiel.

Het plan kwam direct onder hevig vuur, zowel in Europa als in de VS. De Franse waakhond CNIL doet namens de Europese toezichthouders onderzoek naar Google's omstreden nieuwe privacybeleid, en stelde onlangs 69 vragen aan Google. Het internetbedrijf geeft nu antwoord op de eerste 24 vragen, maar uit eerst kritiek.

Premature schandpaal

“Een aantal EU databeschermingsautoriteiten heeft publiekelijk kritiek geuit, en talloze reacties aan de media gegeven voordat ze ook maar één vraag aan Google hadden gesteld, of gereageerd hebben op herhaaldelijke verzoeken van ons om een bijeenkomst om de kwesties te bespreken."

Bovendien vindt Google dat de artikel 29 werkgroep, een samenwerkingsverband van alle Europese privacytoezichthouders, een dubieuze rol speelt. “Wat is de juridische basis van de werkgroep om op te treden als toezichthouder, of de CNIL het mandaat te geven om een onderzoek in te stellen namens de 26 andere onafhankelijke toezichthouders?" vraagt Fleischer zich retorisch af.

In februari verzocht Jacob Kohnstamm, de voorzitter van de werkgroep, Google om het nieuwe privacybeleid uit te stellen. Google weigerde, dit zou alleen maar verwarring scheppen. Bovendien had geen enkele waakhond eerder aangegeven dat uitstel nodig was.

Privacybeleid net als rivalen

In het antwoord aan CNIL benadrukt Google dat een geconsolideerd privacybeleid en het combineren van gebruikersdata van verschillende diensten in lijn is met het beleid van andere techreuzen zoals Microsoft, Facebook, Apple en Yahoo.

Het bedrijf bevestigt expliciet dat het data uit al zijn verschillende diensten kan gebruiken voor het relevanter maken van getoonde zoekresultaten en advertenties.

Om gebruikers op de hoogte te stellen, heeft Google naar eigen zeggen de 'grootste voorlichtingscampagne in zijn geschiedenis' opgetuigd, via e-mail, meldingen op de homepage, en popup vensters.

Het heeft 1000 vragen vanuit de media ontvangen, plus de uitgebreide vragenlijst van CNIL, maar klachten van gebruikers zijn minimaal, sust Google.

Ontwijkend of vaag

Opmerkelijk genoeg zegt het concern geen cijfers te kunnen leveren over de hoeveelheid unieke bezoekers op de privacypagina van Google of überhaupt het totale aantal unieke bezoekers aan de verschillende websites van Google.

Een aantal vragen beantwoordt Google ontwijkend of vaag. Zo meldt Google in zijn privacyvoorwaarden de soorten data die het bedrijf verzamelt, zoals 'device informatie', cookies, logs en locatiegegevens. Of deze lijst compleet is, vraagt CNIL zich af. Het antwoord: “De lijst is illustratief maar niet noodzakelijkerwijs uitputtend."

Google komt met algemene en onduidelijk antwoorden op specifieke vragen, concludeert digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom (BoF) dan ook. Volgens BoF is ook het weghalen van de opt-out voor het combineren van data (die stond wel in de oude voorwaarden) wel degelijk een 'vermindering van je privacyrechten', terwijl Google dat simpelweg ontkent.

Backups bewaard

Google weigert ook aan te geven hoe lang het gebruikersdata opslaat als back-up op tapes nadat de gebruiker de data heeft weggegooid. Het sust dat deze data is versleuteld en niet gebruikt wordt voor zoek- of reclamedoeleinden.

Of politie en justitie wel bij deze data kunnen, blijft in het midden. Het bedrijf meldt slechts dat zijn backup- en datavernietigingsbeleid 'gedocumenteerd' is, maar waar die documentatie is te vinden en of die openbaar is, blijft onduidelijk. Google Nederland kon daar voor publicatie nog geen uitsluitsel over geven.

Half april zal Google vragen 25 tot en met 69 beantwoorden, belooft Fleischer. CNIL en de artikel 29 werkgroep hebben nog geen reactie gegeven.

UPDATE 11.50 uur: commentaar Bits of Freedom toegevoegd.

Google Answers CNIL