Maar, aan de andere kant, Google gaat steeds minder in op verzoeken van overheden om persoonlijke informatie vrij te geven. Was het aantal ingewilligde verzoeken 4 jaar geleden nog 76 procent, nu is dat alweer gedaald naar 64 procent.

Nederland: 53 verzoeken

Google geeft de cijfers vrij in een update van zijn Transparency Report. Met ditmaal voor het eerst ook landen genoemd die relatief weinig verzoeken doen. De Nederlandse overheid houdt zich relatief koest. Met 53 verzoeken werd data gevraagd over 63 burgers. Daarvan werd 75 procent door Google gehonoreerd.

In het half jaar daarvoor deed Nederland 45 verzoeken. In de jaren voor 2013 deed Google geen meldingen over Nederland omdat het aantal verzoeken klein tot nihil was.

Turkije 1 procent, Rusland 3 procent ingewilligd

De Verenigde Staten deed 10.574 verzoeken, daarvan werd 83 procent ingewilligd. Turkije deed 133 verzoeken, maar zag slechts 1 procent door Google positief beantwoord. Uit Rusland kwamen 90 dataverzoeken waarvan er slechts 3 procent werd ingewilligd.