StreetView is een optie binnen Google Maps, waarmee gebruikers kunnen navigeren door straten met behulp van panoramafoto's die in elkaar overlopen. De dienst bestaat al enige tijd in de Verenigde Staten, geleidelijk wordt ook Europa in kaart gebracht. De aftrap in Frankrijk vindt plaats door de straten weer te geven die onderdeel zijn van de Tour de France.

Hoewel het in kaart brengen van Europa een flinke klus is, vormt het maken van de foto's niet de grootste uitdaging voor Google. In Amerika heeft de dienst enige tijd onder vuur gelegen omdat op de foto's niet alleen straten te zien zijn, maar ook mensen. Hoewel de foto's niet van superieure kwaliteit zijn, worden mensen wel herkenbaar in beeld gebracht, hetgeen vraagtekens zet op het gebied van privacy. Het bedrijf lost dit op door foto's te verwijderen van mensen die hierover klagen bij het bedrijf.

Alarmbellen

Dit volstaat in Amerika, maar toen bekend werd dat Google langzaam maar zeker ook stappen zet richting het in kaart brengen van Europese straten, gingen de privacy-alarmen in Europa direct af. Zo gaf Peter Hustinx, data protection supervisor voor Europese Unie, in mei al aan dat hij verwacht dat Google zich houdt aan de normen voor privacy binnen Europa.

Dat Google dit advies niet naast zich neer heeft gelegd, blijkt uit het feit dat het bedrijf andere maatregelen neemt voor StreetView in Frankrijk. Het bedrijf heeft onlangs een techniek getest waarbij gezichten op StreetView-foto's automatisch worden voorzien van een waas, zodat ze onherkenbaar worden. Deze techniek zal nu worden toegepast op de Franse versie van StreetView.

Volledig geautomatiseerd

Een woordvoerder van Google Frankrijk geeft aan dat het proces volledig geautomatiseerd is. Wanneer blijkt dat de technologie z'n werk niet helemaal goed doet en er toch een gezicht op een foto te zien is, dan is er op de site ook een link te vinden waarbij aangegeven kan worden dat een foto verwijderd moet worden of moet worden voorzien van een waas.

Google heeft StreetView aangemeld bij de French National Data Processing and Liberties Commission (CNIL), hetgeen verplicht is voor organisaties die persoonlijke gegevens bewaren in Frankrijk. CNIL heeft laten weten dat het onherkenbaar maken van de gezichten een zeer goede stap is in de richting van respect voor het privéleven van mensen, maar waarschuwde wel dat het systeem nog niet perfect is.

Techniek niet perfect

De reden dat Google de service in een betrekkelijk klein gebied lanceert, is dat het bedrijf zo eenvoudig kan testen wat de reactie van mensen hierop is, terwijl de waasfilter niet direct overbelast wordt. Uit de huidige foto's in het Franse StreetView valt wel al direct te zien dat de techniek niet feilloos is. Foto's van een groep mensen op de Place de la Concorde zijn keurig voorzien van een waas, terwijl de gezichten van passagiers bovenop een tourbus op de Avenue des Champs Elysées volledig herkenbaar zijn.