De patentaanvraag uit januari gaat over een 'sniffer' of 'monitor' die vanaf een apparaat gegevens van wifi-netwerken kan analyseren via servers. Doel van de dataverzameling is het afleiden van locaties. Daarmee heeft Google een manier tot locatiebepaling zonder afhankelijk te zijn van zendmastgegevens van telecombedrijven, schrijft Bnet.com. Google kan de geografische informatie ook gebruiken voor tonen van gerichte advertenties.

De applicatie die de patentaanvraag beschrijft gaat niet alleen over wifi, maar ook over telecomnetwerken en Bluetooth. De applicatie bepaalt de locatie van draadloze netwerken en de nauwkeurigheid van de plaatsbepaling.

Ophef

Het patent is opmerkelijk gezien de recente ophef over het ongeoorloofd opslaan van surfgegevens via WiFi-netwerken voor Google's Street View-dienst. Google heeft daarvoor zijn excuses aangeboden.

Maar een simpel 'sorry' lijkt in deze kwestie niet afdoende te zijn. Onder meer autoriteiten in de VS en Duitsland zijn onderzoeken gestart naar de WiFi-afluisterpraktijken door Google. Ook het College Bescherming Persoonsgevens (CBP) doet in Nederland een onderzoek naar het datazuigen door Google.

Rechtszaak

In de Verenigde Staten is de eerste civiele rechtszaak over de kwestie een feit. Het betreft een zogenaamde class action-zaak, een collectieve rechtszaak waar iedereen die gedupeerd is kan aanhaken.