Dat zegt Tweede Kamerlid Tofik Dibi van GroenLinks. Hij heeft schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Binnenlandse Zaken, Piet Hein Donner over de opslag van vingerafdrukken in een landelijke database. Dibi vindt dat Nederland grote risico’s loopt bij het oprichten van een dergelijke database.

Dibi ziet die risico’s vooral in het kraken van de database. “Wie de centrale vingerafdrukkendatabase kraakt, heeft letterlijk vrij spel”, stelt het tweede Kamerlid. Hij vindt dat de burger onvoldoende wordt beschermd door de eigen overheid. Dibi vraagt de minister af te zien van de oprichting van de database. Daarmee gaat GroenLinks verder dan de PvdA, die eerder aan Donner vroeg de bouw van de database op te schorten. Donner weigert dat.

Bang voor fraude

Dibi vraagt aan Donner of hij bekend is met de uitlatingen van de voorzitter van het CBP, dat de vingerafdrukkenopslag in strijd acht met de privacybescherming via het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ook wijst Dibi op een bericht van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), waarin gesproken wordt over de gevaren van het maken van fouten in de opslag van vingerafdrukken. Specifiek noemt Dibi daarin fraude met andermans vingerafdrukken en de slechte kwaliteit van sommige vingerafdrukken.

Donner heeft op de vragen van de PvdA al gezegd dat hetgeen de WRR naar buiten bracht, “slechts een bericht” is, geschreven door derden. Hij verwacht een echt rapport over de kwestie dit voorjaar. Dibi wil niet zolang wachten en vraagt om stopzetting van het gehele project.