De maatschappelijke organisaties, waaronder DeVrijePsych, Het Nieuwe Rijk, KDVP, Meldpunt Misbruik ID-plicht,Second Generation World War II, Ouders Online, PrivacyFirst en Vrijbit, doen dat samen met Europese collega´s. Zij hebben zich verenigd in de pas gevormde Alliantie ‘Hands off biometrics’. Sympathisanten wordt opgeroepen een online petitie te tekenen.

Alle petities uit de verschillende landen waarin de organisaties actief zijn, worden gebundeld en vervolgens aangeboden aan secretaris/generaal Jagland van de Raad van Europa in Straatsburg. In de petitie wordt gevraagd om een onderzoek naar de opslag van vooral gezichtsscans en vingerafdrukken. De actie wordt gecoördineerd door het in Engeland gevestigde Privacy International.

Tien landen slaan centraal op

Gisteren berichtte Webwereld al over een overzicht dat minister Donner heeft gegeven over de mate waarin landen in de Europese Unie dergelijke gegevens centraal opslaan en soms zelfs vrijgeven aan opsporingsinstanties. De biometrische gegevens worden verzameld bij aanvragen van burgers voor reisdocumenten.

De nieuwe alliantie wijst niet alleen op de inbreuk op privacy, maar tevens op andere mogelijke overtredingen van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Daar heeft de fractie van D66 in het Europees parlement al eerder naar verwezen, waarna het de Europese Commissie heeft gevraagd een onderzoek in te stellen naar de implementatie van een centrale database in Nederland.

Iedereen een verdachte

De vrees van de alliantie is dat de verzamelde vingerafdrukken later worden gebruikt voor opsporingsdoeleinden. "Veel landen leggen graag vingerafdrukken van een bevolking(sgroep) vast, terwijl die niet wordt verdacht van strafbare feiten. Intrinsiek gevaarlijke praktijken", aldus de alliantie in een verklaring.

De Raad van Europa kan een onderzoek starten op basis van Europese verdragen. Daarin dienen de betrokken landen uit te leggen of hun wetgeving rond dit onderwerp overeenstemt met het Europees Verdrag en de uitspraken van het Europees Gerechtshof. In zo’n artikel 52-procedure moeten deze lidstaten zich verantwoorden over onderwerpen als proportionaliteit, subsidiariteit (mogelijke alternatieven), effectiviteit, doelbinding, getroffen veiligheidsmaatregelen en de wettelijke basis voor de afname en opslag van biometrische gegevens.