Een nieuw onderzoek naar internetstemmen in het buitenland in opdracht van het Ministerie van BZK constateert dat de noodzakelijke (grondwettelijke) waarborgen bij verkiezingen niet kunnen worden geboden. De risico's bij een aantal serieuze fraudescenario's, zoals manipulatie, is hoog. Bij de geconstateerde risico's zijn zelfs al mogelijke 'preventieve en correctieve' maatregelen meegewogen.

Dreigingsscenario's waarvan het risico is ingeschat op Groot (G) of Middel (M). Bron: 'Onderzoek internetstemmen voor kiezers in het buitenland'

Het kabinet komt in maart met een standpunt over het rapport, belooft minister Plasterk. Vorig jaar diende de VVD een wetsvoorstel in om internetstemmen mogelijk te maken voor Nederlandse burgers in het buitenland. Die moeten nu stemmen per post.

Eerdere pogingen in Nederland om internetstemmen in te voeren strandden jammerlijk wegens gebrekkige security. Zo bleek het RIES-systeem voor de waterschapsverkiezingen zo lek als een mandje.

Toekomst voor stemcomputers

Onlangs kwam ook een nieuw rapport uit over stemcomputers. Na jarenlange verbanning luidt nu de conclusie: de stemcomputer kan weer terug, maar alleen met leidende 'paper trail', open broncode en ontwerp en 'military grade' security.

Lees ook: Elektronisch stemmen? Alleen op papier