<p/>De 19 bedrijven hebben 750.000 dollar (1,7 miljoen gulden) bij elkaar gelegd om een veiligheidscentrum, het Information Technology Information Sharing and Analysis Center (IT-ISAC) geheten, op te richten. Het centrum verzamelt en verspreidt informatie over hack-aanvallen en zwakke punten in de hard- en software van de deelnemende bedrijven. Dat meldt The Wall Street Journal.

Aanleiding voor de oprichting van IT-ISAC was een oproep van president Bill Clinton. Naar aanleiding van de distributed denial of service (DDoS) aanvallen die vorig jaar enkele grote sites (waaronder die van Yahoo en eBay) platlegden, riep Clinton de industrie op om samen te werken om zo veiligheidsproblemen beter het hoofd te kunnen bieden.

De samenwerking tussen de 19 bedrijven is desalniettemin opmerkelijk, omdat onder de deelnemende bedrijven zich een aantal gezworen vijanden bevindt. Zo is zowel Microsoft als Oracle lid van de nieuwe organisatie. Ook Cisco en Nortel Networks, die elkaar normaal te vuur en te zwaard bestrijden, werken binnen IT-ISAC samen. Andere deelnemers zijn Intel, Symantec en AT&T.

Vergelijkbare allianties om hackers en andere computergerelateerde veiligheidsproblemen tegen te gaan, bestaan al langer voor de bankwereld en de telefoonindustrie. Deze allianties zijn erg terughoudend met het geven van informatie over hun werkzaamheden. Zo wil de alliantie die Amerikaanse banken beschermt, bijvoorbeeld niet eens zeggen hoeveel leden er zijn.

Ook de IT-ISAC zal naar alle waarschijnlijkheid niet al te veel in de publiciteit treden. De deelnemende bedrijven zijn in eerste instantie geïnteresseerd in het afwenden van veiligheidsproblemen, niet in het arresteren van hackers.

Een week geleden kondigde de FBI al een samenwerkingsverband aan tussen de overheid en ruim 500 bedrijven aan. De bedrijven die meedoen aan het zogeheten InfraGard programma, wisselen met de FBI informatie uit over hackpogingen, computervirussen en andere internetgerelateerde computermisdaden. <br/><hr width="100%" align="center" size="1" color="BLACK" noshade=""/><i>Eerdere relevante berichten:</i><br/><img src="/grafx/item_puntje_rood.gif" width="6" height="5" border="0" vspace="1"/><b>FBI samen met bedrijfsleven tegen cybercrime</b> (08 januari 2001)<br/>