President Obama hoeft geen toestemming te vragen voor een grootscheepse cyberaanval aan het Amerikaanse congres als hij via zijn geheime diensten lucht krijgt van een mogelijke cyberaanval op de Verenigde Staten. Hij heeft brede machtsruimte om in zo'n geval op eigen doft een aanval te bevelen op buitenlandse doelen. Dat meldt The New York Times.

Het is een van de machtsmiddelen die de president heeft uitonderhandeld in de laatste maanden, nadat het moeilijk tot onmogelijk bleek een aantal wetten door het congres te krijgen die te maken hebben met de cyberdefensie. In de komende weken wordt opnieuw een poging gedaan een wet over de cyberverdediging door het congres te loodsen, maar Obama wil een brede armslag houden om zelf 's lands cyberverdediging te sturen.

Computers in het buitenland doorzoeken

Het nieuwe beleid regelt tevens de mate waarop inlichtingendiensten doorzoekingen kunnen doen op computers in andere landen om sporen te vinden van plannen voor aanvallen op de Verenigde Staten. De inlichtingendiensten kunnen bij het vinden van dergelijk bewijs met toestemming van Obama de cyberterroristen aanvallen door bijvoorbeeld “het injecteren van schadelijke code", zelfs als het onderwerp van die aanval een andere overheid is.

Maar de regels waaraan dergelijk eigenhandig ingrijpen van Obama moeten voldoen, blijven topgeheim, net als de inzet van onbemande vliegtuigjes, de zo geheten drones, is. In beide gevallen is dat geheime beleid ontwikkeld door John Brennan, het hoofd van counterterrorisme van het Witte Huis en de waarschijnlijke nieuwe baas van de CIA.

Eerste cyberaanval VS al geweest

Drones worden al ingezet in landen waar de Verenigde Staten officieel niet mee in oorlog is, zoals Jemen en Pakistan. Cyberwapens kunnen ook op die manier, en nog meer onzichtbaar, worden ingezet. Obama heeft al eens het gebruik van cyberwapens goedgekeurd, namelijk de aanval op de nucleaire installaties in Iran via Stuxnet in de operatie Olympic Games.

De betrokkenheid van Obama daarbij lekte uit en sindsdien is de FBI op jacht naar Amerikaanse ambtenaren die dat lek naar de media zijn geweest. Overigens is de operatie Olympic Games als gestart onder Obama's voorganger George W. Bush.