De open brief aan de parlementsleden volgt op het onderzoek van Webwereld waaruit bleek dat een brede kamermeerderheid achter de gedachte staat dat hackers bescherming als klokkenluider verdienen, als ze tenminste geen misbruik van een lek willen maken, maar juist openheid zoeken.

Een brede meerderheid van VVD, PVV, SP, GroenLinks en D66 steunen de gedacht in ieder geval. Die partijen zijn bij elkaar goed voor 120 zetels.

Grote stap voorwaards

“Dit is een grote stap voorwaarts, en creëert een klimaat van openheid en samenwerking", schrijft Koen Martens namens de Nederlandse hackerspaces en stichtingen die bijeenkomsten organiseren. “Niet langer hoeven hackers, die uit interesse of nieuwsgierigheid een serieus lek ontdekken, te vrezen voor hun vrijheid wanneer ze doen wat zij vinden dat juist is: de kennis over de lekken delen met de overheid en samen zorgen voor een betere bescherming van de digitale infrastructuur."

De gemeenschap zegt verder blij te zijn dat er goed is geluisterd naar experts tijdens een hoorzitting vorige week donderdag. Daar werd onder andere opgeroepen tot het opbouwen van meer expertise en het maken van een betere sfeer om lekken te melden. Uw verslaggever is tijdens deze bijeenkomst ook gehoord. “Op deze manier kunnen we samen de kans op een volgend DigiNotar verkleinen", staat in de brief.

Eigen verantwoordelijkheid

Belangrijk is volgens de hackers verder dat de meldplicht datalekken er daadwerkelijk komt. Dat het kabinet hier serieus aan werkt, is voor hen een belangrijke stap. De combinatie van de bescherming met de meldplicht kan helpen de beveiliging te verbeteren.

Verder vinden de hackers dat de overheid en bedrijven zelf meer verantwoording moeten nemen.“Dit alles ontslaat de overheid en de ICT-bedrijven die ze in de arm neemt natuurlijk niet van de verantwoordelijkheid om zelf ook pro-actief te handelen bij het ontwerpen, ontwikkelen en uitrollen van ICT-systemen", stelt de gemeenschap. “Het verzamelen van gegevens 'omdat het kan' mag geen uitgangspunt zijn bij implementatie van nieuwe digitale infrastructuur."

Haalbaar

Op BNR Nieuwsradio stelde universitairdocent Aline Klingenberg dat het niet vreemd is een oplossing in deze richting te zoeken. Journalisten mogen onder omstandigheden de wet overtreden. Ze verwijst naar uitspraken van het mensenrechtenhof, dat in sommige gevallen 'public watchdogs' dezelfde rechten geeft als journalisten om daarmee misstanden aan de kaak te stellen.