Het draait om een DPHHS computerserver (Departement of Public Health and Human Services) waarop persoonlijke informatie van meer dan een miljoen mensen staat opgeslagen. De gestolen data omvat met name zorgdossiers aangevuld met persoonsgegevens, bankgegevens en sofinummers. Zo is gevoelige informatie over de gezondheid, diagnoses, verzekeringen, medicijnen en behandelingen van de inwoners van Montana op straat komen te liggen.

Alle 1,3 miljoen slachtoffers zijn op de hoogte bracht. Het gaat daarbij overigens ook om mensen die inmiddels verhuisd zijn en nabestaanden van overleden inwoners. Montana telt namelijk minder dan een miljoen burgers. Alle getroffenen krijgen een gratis kredietcheck aangeboden, waarbij gecontroleerd wordt of zij mogelijk ergens financieel zijn benadeeld door de hack.

Back-up

Ambtenaren van de staat melden dat er vooralsnog bewijs ontbreekt dat er misbruik is gemaakt van de gestolen dossiers. Ook is er een volledige back-up van de informatie, schrijven zij bij de officiële bekendmaking van de hack.

Medio mei roken de ambtenaren onraad en schakelden digitaal forensische experts in. Die bevestigden de hack op 22 mei. De afgelopen weken is druk gewerkt om uit te zoeken welke informatie van welke mensen op de bewuste server stonden. Intussen is ook de beveiliging van alle servers aangescherpt.