De uit acht leden bestaande groep zou dinsdagavond een grootscheepse elektronische aanval hebben uitgevoerd op de computers van KPN. Door deze zogeheten DDoS-aanval bezweken de servers van KPN waardoor de chatsessie jammerlijk in het water viel. Nog binnen de minuut bevroor het beeld van Máxima en Willem-Alexander gezeten achter hun laptop. Bij een DDoS-aanval worden vele computers – die eerder zijn besmet met een Trojaans Paard en daardoor zijn gekaapt - ingezet die alle tegelijkertijd een bepaalde website te bombarderen met informatieaanvragen. Hierdoor bezwijkt de website. In het geval van KPN zou het gaan om 3 miljard aanvragen in korte tijd. De acht leden van DUC hebben met behulp van 3000 gekaapte computers hun aanval uitgevoerd, zo heeft een van de leden tegenover de Telegraaf verklaard. Een bewijs dat het daadwerkelijk DUC is geweest die de aanval heeft uitgevoerd, wordt overigens niet meegeleverd. Als reden voor de actie geeft DUC dat ze KPN wel eens een lesje wilden leren. Ze hebben niets tegen het koningshuis, zo stelt de Telegraaf zijn lezers gerust. "We hoorden dat KPN had gegarandeerd dat alles goed zou gaan en dat er genoeg capaciteit zou zijn. Omdat je op internet niks kan garanderen, besloten we ze een lesje te leren. Dat is alles", aldus het DUC-lid. In de hack-wereld is weinig bekend over DUC. Plegers van DDoS aanvallen worden sowieso niet gezien als hackers, maar als cybervandalen of – denigrerender nog – `scriptkiddies'. KPN is niet bereid commentaar te geven op de berichten. Het telecombedrijf zegt alles nog in onderzoek te hebben.