Dat blijkt uit een onderzoek dat het Ponemon Institute heeft uitgevoerd onder 890 it-professionals. Van de ondervraagden geeft meer dan de helft toe wel eens vertrouwelijke informatie te hebben gekopieerd op een USB-stick. Opmerkelijk, zeker omdat 87 procent van de respondenten toegaf dat dit in strijd is met het beleid van het bedrijf. De redenen liggen voor de hand: het is makkelijk en de regels worden toch niet nageleefd.

Dat verklaart waarschijnlijk ook waarom 46 procent van de ondervraagden regelmatig wachtwoorden deelt met collega's. Ook in dit geval is dat bij tweederde van de respondenten in strijd met het bedrijfsbeleid. Onbekendheid met de regels speelt eveneens een rol. Zo stuurt eenderde van de respondenten wel eens een bedrijfsdocument via e-mail naar huis. Bijna de helft van de deelnemers aan het onderzoek heeft geen idee of dat mag of niet.

Bedrijven hebben het gedeeltelijk aan zichzelf te danken dat hun vertrouwelijke informatie op straat komt te liggen, vindt het Ponemon Institute. Zo laat 60 procent van de ondervraagden weten dat hun bedrijf geen beleid heeft tegen het installeren van eigen software. Bijna de helft installeert dan ook persoonlijke applicaties, zoals p2p-programma's.

Bron: Techworld