Het wereldwijde web is 25 jaar, maar wordt ondanks de ongekende groei en bloei bedreigd. Overheden en bedrijven proberen het www naar hun hand te zetten en ondermijnen de openheid en neutraliteit van het systeem, waarschuwt webvader Tim Berners-Lee. Sites worden geblokkeerd, diensten afgeknepen, burgers afgetapt, patenten en eigen technologie ingezet om open standaarden te kapen en te gelde te maken.

Het web is als open systeem gebouwd op open standaarden. De huidige trend weg van bedrijfseigen tech als Flash en Silverlight lijkt dit te bevorderen. Maar geslotenheid dreigt. 5 beperkingen van het open web.

Hij pleit voor een wereldwijd statuut, een soort grondwet, om de kwaliteiten van web en de vrijheden die het mogelijk maakt te beschermen. Dit initiatief is 'Web We Want' gedoopt.

DRM in HTML5 noodzakelijk?

Berners-Lee klimt met enige regelmaat op de zeepkist om zijn geesteskindje te beschermen. Opmerkelijk genoeg heeft hij zich wel achter een zeer omstreden initiatief geschaard om kopieerbeveiliging (DRM) te standaardiseren in HTML5. "Als we de aanhaakpunten voor het gebruik van DRM niet in HTML5 plaatsen, dan zullen mensen gewoon weer teruggaan naar het gebruik van Flash", argumenteert hij. In 2007 was hij nog tegen DRM.