Dat zegt de hoofdofficier van Justitie in een interview met Webwereld na de bekendmaking dat nu het NFI aan de slag gaat met de zaak van de verdwenen pdf. “Ik wil op geen enkele manier de indruk wekken dat er ook maar iets onder de pet wordt gehouden", zegt ze dan ook. “Ik zou zelf ook willen weten wat er gebeurd is."

Goed gezocht

Op dit moment is dat namelijk onduidelijk, en de pdf kan belangrijke informatie zijn bij het strafrechtelijk onderzoek. Bij de aanvraag van een wapenvergunning stond er cruciale informatie over de geestesgesteldheid van Tristan van der V. in een pdf-bestand. Als die informatie niet voldeed, dan ontbrak er voor de behandelaar belangrijke informatie en werd vergunning voor hem terecht afgegeven. Maar had hij de informatie wel, dan had de vergunning niet verstrekt mogen worden.

Dat de onderzoekers niet in staat waren de pdf te produceren wekt bij Nooy geen argwaan. Zij benadrukt dat bij het onderzoek experts van de Rijksrecherche en iemand van vtsPN betrokken is geweest. “Ik ga er vanuit dat die voldoende deskundig zijn." Ze benadrukt dat er 'dagenlang uitgebreid' is gespit in systemen in de hoop het bestand te vinden.

Koppigheid

Dat het NFI niet eerder werd gevraagd om het onderzoek over te doen of niet meteen bij de zaak betrokken is, komt volgens de officier ook wel door haar eigen koppigheid. Liever had ze geen anderen ingeschakeld. “Ik had iets van hoezo ga ik allerlei mensen in de politiesystemen laten rondneuzen." Precies dat is ook de reden dat nu het NFI gevraagd is het onderzoek uit te voeren en niet een externe partij.

Bang dat het beeld ontstaat dat Justitie zichzelf controleert is ze niet. Ze benadrukt dat juist het NFI wel vaker conclusies heeft getrokken die pijnlijk waren voor het OM. Dat er niet is gekozen voor een andere externe partij heeft te maken met de weerstand om een particuliere partij toegang tot politiesystemen te gunnen. Door het binnen de overheid te houden is er sprake van een vertrouwde partij met voldoende expertise.

Voortvarend

Over de eerste ervaring met het NFI is Nooy erg te spreken. Ze verwacht snel resultaten uit het onderzoek, nadat ze de afdeling 'Digitale Technologie en Biometrie' heeft gesproken. Komende week is er een expert meeting, waarbij de aanpak wordt vastgesteld. “Daarin bepalen ze [NFI - redactie] wat ze precies nodig hebben."

Het verzoek van Nooy is geweest om vooral vlot te werk te gaan. “Dat moet wat mij betreft niet maanden duren", zegt ze dan ook. Webwereld sprak vrijdag met het NFI, waarbij de organisatie aangaf nog geen inschatting te kunnen geven. De hoofdofficier erkent dat een mogelijk onderzoek wel langer kan duren, maar rekent toch op vlot resultaat.

Hier een compleet overzicht van publicaties over de zaak.