HP Labs noemt de ontwikkelde technologie Trusted Hardcopy. Met behulp van de technologie kan op de achterzijde van documenten een barcode worden gedrukt die informatie bevat over het document.

Met behulp van speciale software en een standaard scanner kan de barcode worden uitgelezen en kan de documentinformatie via een speciale website worden geverifieerd.

"Door de informatie van het papieren document in de barcode, voorkomen we dat die informatie afgesloten wordt van de rest van het systeem", aldus HP Labs.

Niet alleen kunnen de documenten in de elektronische processen worden geïntegreerd, ook kan de technologie worden gebruikt om beveiligde documenten te distribueren. Alleen geautoriseerde personen kunnen dan bijvoorbeeld het aangevraagde document printen.

Een andere mogelijkheid die de onderzoekers nog bekijken, is mobiel gebruik. Door bijvoorbeeld met een mobiele camera een foto van een barcode te nemen, bijvoorbeeld op een rijbewijs, kan eenvoudig de actuele informatie worden opgehaald. Bron: Techworld