Met de software wil het bedrijf een oplossing bieden voor het probleem dat steeds meer gevoelige gegevens in systemen te koppelen zijn, zonder dat helder is wie wat mag weten.

Het systeem werkt op basis van een uitbreiding op de bestaande toegangsbeveiliging. Bedrijven kunnen regels opstellen, die vervolgens door het systeem worden nageleefd. Daarbij is het niet alleen mogelijk bepaalde velden te blokkeren, maar ook in de resultaten te filteren. Zo kunnen bijvoorbeeld resultaten niet zichtbaar worden voor een bepaald doel als de klant daar geen toestemming voor heeft gegeven.

Volgens Marco Casassa Mont, onderzoeker bij HP Labs, vormt de mogelijkheid ook een extra bescherming tegen nieuwe vormen van misbruik. Hij wijst erop dat bedrijven nu informatie vaak te lang bewaren. "Als je dat instelt dan wordt informatie na bijvoorbeeld precies een jaar verwijderd en doe je netjes wat je met de klant hebt afgesproken", aldus Mont tijdens een presentatie op HP Software Universe in Nice.

Het product is begin 2006 beschikbaar.

Bron: Techworld