De belangenorganisatie die een landelijk elektronische patentiendossier (EPD) opzet, de VZVZ, gaat huisartsen financieel vergoeden voor het aanleveren van EPD’s. Dat meldt NRC Handelsblad. Het gaat volgens de VZVZ om een ‘geringe vergoeding’ zodat partijen worden gecompenseerd voor de tijd die ze steken in het maken van elektronische patiëntendossiers.

Paar dubbeltjes per EPD

Edwin Velzel, bestuurder van de VZVZ, noemt de vergoeding die huisartsen krijgen minimaal. “Het gaat om een paar dubbeltjes per patiënt. Het gaat erom dat het huisartsen tijd kost om patiënten aan te sluiten en dit zorgt ervoor dat die tijd wordt vergoed. Huisartsen worden er zeker niet rijk van ten opzichte van collega’s die niet meedoen met het EPD.”

De regeling wordt vanaf 2013 ingevoerd en geldt in ieder geval de komende drie jaar. In die tijd is het de bedoeling dat zorgaanbieders zoveel mogelijk overstappen op de database van digitale patiëntgegevens.

Het EPD werd vorig jaar afgeschoten door de Eerste Kamer nadat de Nederlandse overheid meer dan 10 jaar in het project stak. Maar het EPD gaat door onder leiding van privéorganisaties, zoals zorgverzekeraars, huisartsen en apotheken. In dit private plan hebben zorgverzekeraars het aansluiten op een EPD nog niet verplicht, maar volgens de Vereniging Zorgverzekeraars is dit in de toekomst niet langer vrijblijvend.

Zorgen om Landelijk Schakelpunt

Er bestaan nu meerdere systemen, waaronder een regionaal EPD. Een Landelijke Schakelpunt (LSP) is opgezet door ICT-beheerder voor de zorg Nictiz. Dit jaar nam de VZVZ het bestuur van het LSP in handen en de belangenorganisatie probeert het gebruik ervan te stimuleren bij artsen en apotheken. Zorgverzekeraars zijn groot voorstander van een elektronisch patiëntendossier.

De overheid is na jaren onderzoek en een investering van 300 miljoen euro minder gecharmeerd van het EPD. De Tweede Kamer diende een wetsvoorstel in om het EPD in te voeren, maar de Eerste Kamer keurde die af omdat de veiligheid van gegevens niet voldoende kan worden gegarandeerd. De grootste zorg daarbij was het LSP die de privacy van patiënten in gevaar zou brengen.

De VZVZ zorgt er naar eigen zeggen voor dat het schakelpunt voldoet aan de eisen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De IGZ is voorstander van het EPD en wil dat binnenkort alle Nederlanders een digitaal dossier hebben. “We kijken naar normen omtrent beveiliging en privacy en zorgen ervoor dat het LSP daaraan voldoet”, aldus Velzel.