De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), een van de kartrekkers van het landelijk schakelpunt (LSP) waarmee elektronische patiëntendossiers worden uitgewisseld, heeft ingestemd met dit EPD-systeem, meldt de NOS. De vereniging - een van de grootste huisartenorganisaties van het land - heeft een convenant opgesteld waardoor aangesloten huisartsen gegevens uitwisselen via het schakelpunt.

Vijf van de 23 huisartsenkringen die zijn aangesloten bij de LHV stemden tegen dit convenant (informatiefolder LHV). Met de overeenkomst kunnen bijvoorbeeld apothekers die zijn aangesloten bij het LSP gegevens uitwisselen, maar alleen op regionaal niveau. Het gaat om een proefperiode van drie jaar waarin de huisartsenvereniging zich toelegt op het breed in gebruik nemen van een nu nog regionaal uitwisselingssysteem.

Huisartsen zijn niet verplicht om zich aan te sluiten bij het schakelpunt, maar veel huisartsen zijn hier niet gerust op, zo bleek onlangs nog op de ledenvergadering van de LHV-kring Amsterdam en Almere (PDF). Ook zijn er zorgen over wie er allemaal bij de gegevens kunnen. Dat zijn nu alleen nog huisartsen en apothekers, maar zowel LSP-uitvoerder VZVZ als de LHV stellen dat er op termijn meer medische professionals bij de dossiers moeten kunnen (PDF businessplan) .

Huisartsen verdeeld

Huisartsen zijn verdeeld over de invoering van het LSP. De Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPHuisartsen) is een bodemprocedure gestart tegen LSP-uitvoerder VZVZ. De vereniging wil dat het schakelpunt onrechtmatig wordt verklaard. Eerder startte de organisatie een kort geding tegen verzekeraars die een inspanningsverplichting wilde opnemen in de zorgcontracten om huisartsen aan te laten sluiten bij het LSP.

Besuurslid Herman Suichies van de artsenvereniging uit bezorgdheid dat het beroepsgeheim in het geding komt als meerdere partijen bijvoorbeeld inzage krijgen in de laatste gesprekken tussen huisarts en patiënt. Om diezelfde reden stemde de huisartsenkring Amsterdam/Almere vanavond ook tegen het convenant.

De Eerste Kamer stemde de overheidsplannen rond het landelijk schakelpunt twee jaar geleden unaniem de prullenbak in. Hierna namen private organisaties als de LHV en zorgvezekeraars het over, maar het LSP wordt nog wel gesubsidieerd door de overheid. VVD-senator Heleen Dupuis, voormalig hoogleraar medische ethiek, meldde deze week aan NRC Handelsblad dat de Eerste Kamer alsnog het EPD dreigt te blokkeren, als een aangescherpt wetsvoorstel van minister Schippers van Volksgezondheid het door de Tweede Kamer haalt.

Beveiliging roept twijfels op

Behalve zorgen over de privacy, zijn beveiligingsdeskundigen tegen het schakelpunt vanwege de beveiliging. Zo wordt het systeem ontsleuteld met een unieke zorgverleners identificatie, de UZI-pas. De beveiliging staat en valt dus met die pas. Bovendien is het huidige EPD-systeem dan wel geen centrale database, door een schakelsysteem te bouwen tussen gegevensbronnen maak je in feite een virtuele database, stelt beveiligingsonderzoeker Guido van 't Noordende van de Universiteit van Amstedam.

Maar wat de LHV betreft, kan het uitwisselen van medische gegevens middels het schakelpunt doorgaan. De vereniging heeft meer dan 11.000 leden en is daarmee een van de grootste huisartsenverenigingen van Nederland.