Dat schrijft de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (VWS) maandag in een brief (pdf) aan de Tweede Kamer. Ze baseert zich op een onderzoek (pdf) van het Eindhoven Institute for Protection of Systems and Information (EiPSI) waarin de onderzoekers min of meer dezelfde conclusie trekken als Rop Gonggrijp afgelopen maandag. Die concludeerde dat het gebruikte Rijnland Internet Election System (RIES) wordt geplaagd door een grote hoeveelheid beveiligingslekken en bijvoorbeeld vatbaar is voor cross-site scripting aanvallen.

Manipuleren

Huizinga maakt zich vooral zorgen over de mogelijkheid de verkiezingen te manipuleren. "Het RIES-systeem voor stemmen per Internet kent mogelijk ook gevaarlijke manieren van manipuleren van verkiezingen, die in principe op grote schaal toepasbaar zijn en afwijken van die bij verkiezingen per post", stellen de onderzoekers van EiPSI in hun rapport.

Huizinga concludeert dat 'de stemvoorziening nu niet voldoet aan de daarvoor gestelde eisen'. Er is nog een kleine kans dat het stemmen wel via internet gaat plaatsvinden. De staatssecretaris wil nog wachten op het onderzoek van het door haar ingehuurde bureau Fox-IT. Dat onderzoek is nog niet afgerond maar de eerste resultaten lijken het rapport van EiPSI te onderschrijven.

Negatief besluit

"Met wat ik nu weet is het mijn stellige overtuiging dat ik een negatief besluit zal moeten nemen. Ik heb contact opgenomen met de voorzitter van de Unie van Waterschappen om mijn oordeelsvorming mee te delen." De kamercommissie van Binnenlandse Zaken bespreekt de brief aanstaande woensdag. Huizinga neemt uiterlijk 1 september een definitief besluit.