De ontdekking is gedaan door onderzoeker Craig Gentry, die voor IBM samen met de Amerikaanse Stanforduniversiteit in de materie gedoken is. Dit zogenaamde 'volledig homomorfisch' krijgen van versleutelde data is een probleem dat al jaren speelt in de encryptiewereld. Versleutelde gegevens moeten nu nog uit worden gepakt bij elke manipulatieve handeling.

Daarmee worden heel veel moeilijkheden weggenomen, zo beweert de onderzoeker. "Stel dat je bestanden wilt opslaan op een server die je niet helemaal vertrouwt. Je wilt niet dat de server de bestanden kan inzien, dus moet je versleutelen", zegt Gentry. "Maar je wilt wel je bestanden op een intelligente manier benaderen." Juist dat wordt met de techniek mogelijk. "Je kunt de aanvraag versturen als een functie f. De computer berekent dan een homomorfische encryptie van f(m_1, m_t), waar (m_1, …, m_t) de relevante bestanden laat zien en de cijfertekst naar jou terugstuurt."

Neurologisch

Het is volgens IBM te vergelijken met het laten uitvoeren van een perfecte neurologische operatie door een geblinddoekte leek, die de procedure ook direct weer vergeet.

De mogelijkheden liggen in eerste instantie vooral in de gebieden van webdiensten en Cloud Computing. Het trendrapport dat Govcert, het Computer Emergency Response Team van de Nederlandse overheid, heeft uitgegeven over 2009 noemt Cloud Computing en diensten van onder andere Google een heikel punt voor informatiebeveiligers. Met volledig homomorfische encryptie wordt dat probleem weggewerkt, omdat deze dienstverleners geen toegang krijgen tot de gegevens, terwijl de gebruikers wel hun data kunnen aanpassen op de vreemde servers.

Er kleeft nog wel een grote maar aan de methode: het drukt enorm op de rekenkracht van machines. Bij een eenvoudige Googlesearch zou de berekentijd zich vermenigvuldigen met ongeveer een biljoen, zo laat Gentry weten tegenover Forbes. Bron: Techworld