Vooral de vraag over hoe gevoelige data en belangrijke informatiebronnen beveiligd moeten worden is een heikel punt. Deze bevindingen staan in een nog te publiceren rapport van Share, een grote Amerikaanse IBM-gebruikersgroep. De vrijwilligersgroep Share bestaat al sinds 1955. De inmiddels 2000 leden komen vooral van grote bedrijven en onderwijsinstellingen. Share heeft de resultaten van het onderzoek aan IBM overhandigd. Beveiliging stond vorig jaar op de vijfde plaats van de lijst met zorgenkindjes. Toen was de overgang naar internet het belangrijkste probleem. Nu wordt beveiliging als topprioriteit aangemerkt, op de voet gevolgd door e-commerce. "Een groot probleem voor bedrijven is dat er nog lang niet altijd een budget is gepland voor het opzetten van een beveiligingsbeleid", aldus Share-lid Randy Mowen. Een ander probleem waarmee klanten van IBM mee kampen is de vraag of applicaties zelf moeten worden ontwikkeld en gebouwd, of dat dat moet worden uitbesteed. Andere zaken zijn training en het behouden van personeel, het tekort aan it-personeel, het opzetten en naleven van privacyregels en het managen van softwareonderhoud en kosten van de infrastructuur.