Dit blijkt uit een rondgang van Webwereld langs de politieke partijen. Ook in de partijprogrmma's worden zaken als e-overheid en DigiD niet behandeld. Ook antwoord op specifieke vragen bleef vaak uit. PVV, Trots op Nederland, PvdA, SGP en ChristenUnie reageerden niet.

GroenLinks vindt intenet wel belangrijk voor overheidcommunicatie en vindt dan ook dat dit goed geregeld moet worden. Maar dat is moeilijk. "De gebruikersvriendelijkheid van online overheidsdiensten is vaak beperkt en de beveiliging van gegevens lijkt te vaak een sluitpost. Dat moet allemaal beter", stelt de partij. Met goede online diensten kan er bespaard worden op de reguliere loketten.

Basisvoorwaarden: open source

Voor gemeenten zou er een aantal basisvoorwaarden moeten komen voor het inrichten van een website, vindt GroenLinks. "Door gemeentes de ruimte te geven hun eigen oplossingen te zoeken, kan op termijn een beter niveau van dienstverlening worden bereikt. Dat werkt natuurlijk alleen als die oplossingen wel open source zijn." Waarom de partij die voorwaarde stelt blijft onduidelijk.

Er zijn meer partijen die pleiten voor een standaard of richtlijnen voor gemeenteportals. "Met het standaardformat kom je nog niet aan de autonomie van de gemeente, binnen een standaard kan nog veel variatie en ‘eigen identiteit’ van de gemeente worden aangebracht", schrijft de SP. Het CDA ziet ook de besparingsmogelijkheden met de komst van het digitale loket, maar stelt: "Belangrijk is, dat overheden ook altijd op de reguliere wijze bereikbaar zijn, bijvoorbeeld voor mensen die minder bedreven zijn met internet."

De VVD acht het van groot belang dat overheidssites zo overzichtelijk en toegankelijk mogelijk zijn. "Wanneer dit via één systeem bewerkstelligd kan worden, moet dit systeem zo snel mogelijk ingevoerd worden", aldus de liberalen. D66 vindt de verschillen tussen online loketten nu te groot. "Het optrekken van het niveau van de achterblijvers naar dat van de pioniers kan dan wat D66 betreft als een ‘quick win’ gezien worden", meldt de partij.

DigiD

Over het DigiD wil niet iedere partij wat kwijt. Dit ondanks dat de digitale identificatiemethode onlangs behoorlijk instabiel bleek. De SP is de enige partij die problemen heeft met het DigiD. "DigiD is onvoldoende als beveiliging voor communicatie met de overheid. Dat moet zwaarder en beter. De beveiliging zou van hetzelfde niveau moeten zijn als bij financiële transacties bij een bank", stellen de socialisten.

D66 wil geen "algemene uitspraken" doen over DigiD omdat overheden en burgers de dienst op verschillende manier gebruiken. "Wat D66 betreft verdient de bescherming van persoonsgegevens de blijvende aandacht van de overheid." Volgens het CDA functioneert DigiD op dit moment naar behoren. "DigiD volstaat op dit moment voor het doel waarvoor het gebruikt wordt. Dat er een keer een storing is, betekent niet dat het hele systeem moet worden afgedankt. Maar een storing brengt de kwetsbaarheid van een systeem aan het licht en maakt verbetering mogelijk."

Deze week werd bekend dat er een volledig nieuwe versie van Digid komt.

'Overheids-it is om te huilen'

Vreemde eend in de bijt op het gebied van e-overheid is de Piratenpartij. In antwoord op verschillende vragen mailt de partij: "De Piratenpartij vindt dit een nobel motief, maar stelt hierbij wel dat het wat betreft uitvoering een typisch 'Overheid IT project' is. Om te huilen dus. Eigenlijk willen wij er verder dus geen woorden aan vuil maken. Wel zullen wij op termijn met oplossingen komen. En wanneer in de Kamer, deze aldaar presenteren."

In deze serie voor de Kamerverkiezingen gaan we dieper in op vijf belangrijke ict-kwesties: het Elektronisch patiëntendossier (EPD), Privacy, Auteursrechten, Open standaarden en open source bij de overheid (NOiV) en digitale dienstverlening (E-Overheid).