ICT~Office vreest dat “met de aanhoudende privacydiscussies in Nederland de ruimte om te innoveren kleiner dreigt te worden". “De zorg om privacy wordt snel vertaald naar maatregelen die remmend kunnen werken op innovatie", aldus de brancheorganisatie.

ICT~Office tuigt een speciale commissie op over het thema privacy om de belangen van de ICT-sector over het voetlicht te brengen, onder meer bij de privacytoezichthouder College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Meer transparantie

Aan de andere kant stelt ICT~Office dat privacy en ICT juist 'elkaars bondgenoten' zijn. “Van belang hierbij is dat transparantie wordt vergroot wat betreft de toepassing van ICT- en internettechnologie. De grootste zorg bij de ontwikkeling van een elektronisch patiëntendossier of rekeningrijden is de onbekendheid met de werking ervan. Dat ondermijnt het vertrouwen."

Nationaal Privacy Debat

Door de opkomst van het internet en high tech is privacy meer dan ooit een heet hangijzer. Webwereld organiseert daarom aanstaande juni het Nationaal Privacy Debat in het Den Haag.