Suwinet is de infrastructuur waarmee allerlei databases van instanties als het UWV, DUO en gemeenten worden gekoppeld om inzichtelijk te maken wie op welke manier en waarom een financiële relatie heeft met (semi-)overheidsinstanties. Hoofdzakelijk zijn dat uitkeringen, maar het kunnen ook andere gegevens zijn.

In de databases zijn allerlei privégegevens van Nederlanders opgeslagen, maar ook van andere nationaliteiten die op een of andere manier te maken hebben met de Nederlandse overheid. De gegevens die via Suwinet zijn gekoppeld zijn in te zien door allerlei andere instanties, zoals de Belastingdienst.

CBP ontdekt vrije inkijk door de Ieren

Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft nu ontdekt dat onder die instanties die vrijelijk kunnen snuffelen in de gegevens van honderdduizenden Nederlanders ook de Department of Social Protection van de Ierse overheid zit.

Die zou volgens protocol slechts een zoekopdracht kunnen doen naar eigen onderdanen die in Nederland mogelijk een uitkering krijgen en daardoor geen beroep zouden kunnen doen op eenzelfde uitkering in Ierland. Maar de Ieren konden bij werkelijk alle gegevens van iedereen die in een van de databases was opgeslagen, ook van alle Nederlanders.

Het CBP heeft het UWV, een van de eigenaren van Suwinet, opdracht gegeven deze koppeling direct te stoppen. Naar verluidt is dat nu ook gebeurd.