Sinds jaar en dag hanteert de Internet Engineering Task Force (IETF) een bijzondere methode om het draagvlak voor een voorstel tijdens een meeting te meten: zoemen. Door hard of zacht te neuriën (humming) kunnen aanwezigen hun steun uitspreken. Zoemen sluit aan bij het credo van het IETF: "Wij verwerpen koningen, presidenten en stemmingen. Wij geloven in ruwe consensus en werkende code."

"Echter, in de afgelopen jaren zien we deelnemers (waaronder zelfs lui van het IETF leiderschap) die de subtiliteiten van besluitvorming op basis van consensus niet begrijpen," aldus een nieuw IETF-document van 19 pagina's. Dit onbegrip en ook misbruik ondermijnt de kernwaarden van de organisatie, die cruciale internettechnologieën ontwikkelt en standaardiseert.

Zoemers geronseld

Het idee achter zoemen is een meer analoge en subtiele vorm van stemmen, om tot een 'ruwe consensus' te komen. Het gaat erom "de temperatuur in de ruimte te peilen". Stemmen is (te) definitief en leidt vaak tot polarisering van de standpunten, aldus het document. Desondanks zijn er voorbeelden dat het zoemen ook wordt misbruikt bij gepolariseerde kwesties, door buitenstaanders te ronselen om hard te zoemen.

Vorig jaar november eindigde de plenaire vergadering va het IETF nog met eendrachtig, strijdvaardig maar toch wel ietwat gênant gezoem, vóór technische maatregelen tegen wijdverbreide surveillance door de NSA en co. (Vanaf 2.28.20 uur).