Bedrijven en instellingen werken graag met incassomachtigingen. Je bent zeker(der) van tijdige betalingen (alleen bij onvoldoende saldo kan er niet worden geïncasseerd) en administratief is het eenvoudiger. Sommige bedrijven accepteren alleen betalingen via incasso. Vroeger moest je een kaartje tekenen dat je een bedrijf machtigde en daar kreeg je direct al een kaartje bij om de machtiging weer in te trekken.

Sinds zo'n incassomachtiging een Europese incassomachtiging is geworden is dat kaartje niet meer nodig. Onlangs zag ik een (niet kloppende) incasso van een bedrijf waarvoor ik nooit een machtiging gegeven had. Ik vroeg om opheldering en toen deze na een aantal dagen niet kwam liet ik het bedrag terugboeken en trok gelijk de machtiging in. Het betreffende bedrijf doe ik zaken mee, dat was het probleem ook niet, maar ik verbaasde me over de onverwachte incasso.

Gisteren zag ik dat de laatste paar facturen wederom geïncasseerd waren. Ik ging naar de keuze Incasso-opdrachten, tab bedrijven van mijn bank en trof het volgende aan:


Voor alle duidelijkheid: De naam van de incassant is hier niet het betreffende bedrijf maar het bedrijf dat webbetalingen faciliteert. Dat is ook heel verwarrend. Mollie Payments biedt een makkelijk te implementeren product voor webbetalingen en je kunt hen ook incasso's laten uitvoeren. Dus het zou goed kunnen zijn dat er verschillende machtigingen lopen voor een incasso voor een bedrijf als Mollie Payments maar wel vanuit verschillende leveranciers.

Op de volgende pagina: Wat doet de bank eraan?

Ondanks mijn eerder geblokkeerde machtiging had het bedrijf gewoon twee nieuwe machtigingen ingediend en kon deze dus ook weer gebruiken. Ik vroeg de bank, ING, om commentaar. Het blijkt dat een incassocontract niet zomaar wordt afgegeven. De contractant moet aan strenge eisen voldoen, net als bij een kredietverstrekking. De klant heeft altijd de mogelijkheid om binnen 56 dagen de betaling te laten terugboeken en zelfs na die periode kun je je bank om terugboeking vragen.

Als je misbruik van een incasso meldt dan wordt dit onderzocht en indien aangetoond krijgt de incassant een forse kostenpost. De zogenaamde Toegekende melding onterechte incasso kost bij ING 60 euro per verzoek. Een incassant kan zo zijn incassocontract kwijtraken. Maar het is inderdaad zo dat een incassant bij een willekeurige rekeninghouder geld kan afschrijven.

Toch vind ik de benadering van de banken onjuist. Ik vind dat ik nog steeds toestemming zou moeten geven voordat iemand iets van mijn rekening afschrijft. En ik vind dat een incasso die eenmaal is ingetrokken nooit zomaar opnieuw moet kunnen worden ingediend.

In dit geval heb ik geen moeite met het bedrijf en wil ik daarom ook geen klacht indienen. De klacht betreft de bank(en) die dit toestaan. Als je niet goed op je rekeningafschriften let kun je eenvoudig geld kwijtraken aan bedrijven waaraan je mogelijk helemaal geen betalingen verschuldigd was, al was het maar door fouten. En dat klopt niet.

Is er wel eens onterecht geld afgeschreven van jouw bankrekening via automatisch incasso?
Ja
Nee
Build Quizzes