Niet alleen is de ernst van de bedreigingen op internet toegenomen, ook is het aantal online bedreigingen in het afgelopen jaar gestegen. Tot die conclusie komt het Govcert, de informatiebeveiligingsdienst voor de overheid, maandag in zijn eerste trendrapport Cybercrime.

Exacte cijfers over de hoogte van stijging wil het Govcert niet geven omdat die te onnauwkeurig zouden zijn.

Maar het Govcert is ervan overtuigd dat in de 'criminele economie' miljoenen euro's omgaan. "Internetcriminelen volgen het geld en dat zit steeds meer in online activiteiten", vertelt Aart Jochem van het Govcert.

Botnets

Volgens de onderzoekers is phishing een groeiend probleem. Eerder dit jaar kreeg onder meer ABN Amro al te maken met phishing-oplichters die per mail klanten hun gebruikersnamen en wachtwoorden wilden ontfutselen.

Ook wordt er nog veel gebruikgemaakt van botnets. "Tot voor kort zagen we dat de botnets (computernetwerken van door hackers gekaapte pc's) steeds groter werden, tot enkele miljoenen pc's aan toe", legt Jochem uit. "Maar nu zien we juist een trend dat deze netwerken steeds kleiner worden omdat hackers zo minder snel opvallen en antivirusproducten meer moeite hebben om kwaadaardige activiteiten op te sporen."

Naast phishingmailtjes komen zero-day exploits (codes die nog ongepatchte softwarelekken misbruiken) steeds vaker voor. "De tweede helft van 2006 liet een sterke toename zien in het misbruik van zero-day exploits. Opvallende was bijvoorbeeld malware die kwetsbaarheden in Microsoft Office-producten misbruikte: Powerpoint, Word en Excel vielen allen ten prooi aan malware die veelal van Chinese origine leek te zijn", aldus het rapport.

Bewustwording

Het eerste trendrapport van het Govcert werd uitgereikt aan staatssecretaris Ank Bijleveld (CDA) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij zei blij te zijn met het rapport en pleit voor meer aandacht voor internetcriminelen. Ook moet er veel gedaan worden om het publiek ervan bewust te maken dat ze hun pc goed beveiligen.

Hier ligt een taak weggelegd voor de Waarschuwingsdienst, vindt Bijleveld. De Waarschuwingsdienst, die burgers informeert over voorkomende bedreigingen op internet, heeft nu ongeveer 67.000 leden. "Het verbaasde mij nogal dat dat maar zo weinig mensen zijn", aldus Bijleveld. Ook bij het Govcert lijkt de belangstelling tegen te vallen. Van alle gemeenten in Nederland zijn er slechts vijf die zijn aangesloten op het Govcert.

Volgens de bewindsvrouw zal onder meer op scholen meer aandacht moeten komen voor veilig internetten. Een 'internetrijbewijs' ziet Bijleveld vooralsnog niet zitten en ook worden er geen publiekscampagnes gestart.