Een nieuwe, onafhankelijke commissie gaat onderzoeken hoe de governance van het internet anders moet in het post-Snowden tijdperk. Dat werd bekend gemaakt op het World Economic Forum in Davos. De zware commissie wordt geleid door Carl Bildt, voormalig premier en huidig minister van Buitenlandse Zaken van Zweden.

Bildt: "De snelle evolutie van het internet is mogelijk geweest door een open en flexibel model voor ontwikkeling en toezicht. Maar dit model komt steeds meer onder druk."

Omstreden uitspraken

Bildt is als internetvrijheidstrijder echter bepaald niet onomstreden. Vorig jaar mei verdedigde de bewindsman nog de digitale surveillance door politie, justitie en geheime diensten.

"De surveillance technologieën die er zijn, ook in dit land (Zweden, red) beperken de vrijheid van meningsuiting en informatie op geen enkele manier", aldus Bildt. De reden? Ze zijn geheim en beïnvloeden het gedrag niet. "Ze zijn steeds discreter, en beperken dus niets."

Volgens Bildt zijn surveillance en meningsvrijheid twee totaal aparte kwesties. Bij surveillance zijn er ook problemen, maar dan vooral juridische procedures, toezicht, en politiek regime. In 'goede' staten is surveillance echter geen probleem.

Het verschil tussen goede en minder goede staten is moeilijk te omschrijven, erkent Bildt. "Het is net als pornografie: het moeilijk te definiëren, maar je herkent het als je het ziet."

De Zweedse staat zelf mag al het telefonie- en internetverkeer dat door het land gaat aftappen. Dat is namelijk wettelijk geregeld.

De opmerkelijke uitspraken van Bildt (vanaf 41.50):